Logo
Metrikon

Izjava o privatnosti

Ova izjava o privatnosti objašnjava način na koji Neuros prikuplja, obrađuje i štiti podatke koje s nama dijelite kroz interakciju sa našim uslugama i web stranicom. Ova izjava o privatnosti je u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, lokacija, broj telefona, podaci o plaćanju i podatke o poduzeću kojeg zastupate kao što su naziv, VAT ID, adresa e-pošte, broj telefona i web stranica. Također, prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke kada ste pozvani na korištenje naših usluga i web stranice od strane postojećih Klijenata naših usluga u skladu sa Ugovorom između Neuros-a i Klijenta koji je pružio te podatke uzimajući u obzir zakonite interese Klijenta.

Također prikupljamo i obrađujemo podatke o Vašoj aktivnosti tijekom korištenja naših usluga i web stranice kao što su podaci o značajkama koje ste koristili, datum i vrijeme pristupa uslugama i web stranici, podaci na osnovu kojih se identificira Vaš uređaj, operativni sustav, IP adresa, pretraživač, lokacija, podaci o padu sustava koji nam pomažu shvatiti uzrok pada sustava i druge podatke.

Da bismo prikupili i obradili određene podatke moguće je da ćemo koristiti tehnologiju kao što su kolačići i alate kao što je Google Analytics.

Kolačići su tekstne datoteke koje su pohranjene na pretraživaču ili koje dolaze sa pretraživača na Vaše računalo. Kada koristite naše usluge i web stranicu može doći do pohrane kolačića na Vaše računalo. Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu vrijednost koja omogućuje da pretraživač bude identificiran sljedeći put kada koristite naše usluge i web stranicu.

Alat Google Analytics prati i izvještava o Vašim interakcijama sa našim uslugama i web stranicom i daje nam uvid u način na koji ih koristite.

Neuros ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke kao što su rasa, etnička pripadnost, spolna orijentacija, politička, vjerska i filozofska uvjerenja, podatke o zdravstvenom stanju i usluge i web stranica nisu namijenjeni za obradu takvih osobnih podataka. U slučaju da ste nam ustupili takve osobne podatke putem usluga ili web stranice smatrati će se da ste dali pristanak na prikupljanje i obradu takvih osobnih podataka.

Korištenje podataka

Koristimo Vaše podatke da: i) Vam pružimo usluge i informacije koje ste zatražili putem naših usluga i web stranice, ii) Vam omogućimo korištenje naših usluga i web stranice na učinkovit način, iii) ispunimo svoje obveze koje proizlaze iz Ugovora u koji smo stupili s Vama, iv) da Vas obavijestimo o promjenama naših usluga i web stranice, v) ispunimo obveze propisane pozitivnopravnim propisima, vi) vršimo istraživanja, analize učinkovitosti, aktivnosti otklanjanja poteškoća u radu i za marketinške aktivnosti, vii) osiguravamo zaštitu protiv prijevare.

Vaši osobni podaci su pohranjeni na našim serverima i poduzimamo adekvatne mjere za održavanje njihove sigurnosti. Vaši osobni podaci su zaštićeni lozinkama i vatrozidovima koji koriste tehnologije šifriranja za sprječavanje neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog otkrivanja i prijenosa Vaših osobnih podataka.

Naši kolačići ne otkrivaju i ne sadrže osobne podatke. Kolačići ne mogu očitavati podatke sa Vašeg računala niti imati interakciju sa drugim kolačićima koji su spremljeni na Vaše računalo. Ipak, kolačići omogućuju da Vas prepoznamo kada ponovno pristupite našim uslugama i web stranici.

Svrha korištenja tehnički nužnih kolačića je omogućavanje neometanog korištenja naših usluga i web stranice od strane korisnika. Neke značajke naših usluga i web stranice nisu dostupne bez upotrebe kolačića. Za korištenje ovih značajki od važnosti je prepoznavanje pretraživača kada korisnik pristupi drugoj stranici.

Korisnički podaci koji su prikupljeni korištenjem tehnički nužnih kolačića se ne koriste za stvaranje profila o korisniku.

Analitički kolačići nam omogućavaju uvid u način korištenja usluga i web stranice, a koriste se u cilju poboljšanja kvalitete naših usluga i web stranice. Kod korištenja analitičkih kolačića ne dolazi do spremanja nikakvih osobnih podataka i prikupljeni korisnički podaci ne mogu poslužiti za identifikaciju Vas kao osobe.

Ako ne želite prihvatiti kolačiće, možete deaktivirati ili ograničiti tu mogućnost u postavkama Vašeg pretraživača. Kolačiće koji su spremljeni mogu se izbrisati u svakom trenutku. Ovo također može biti izvršeno automatski. Deaktiviranje kolačića može prouzrokovati poteškoće u radu naših usluga i web stranice i postoji mogućnost da nećete moći pristupiti svim mogućnostima i informacijama.

Također možete spriječiti prikupljanje i prijenos podataka generiranih korištenjem kolačića Google-u kao i njihovu obradu od strane Google-a na način da instalirate dodatak Vašem pretraživaču koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en

Vaša prava

Kao osoba čiji su osobni podaci procesuirani imate određena prava koja proizlaze iz gore navedene GDPR Uredbe.

Pravo pristupa podacima. Imate pravo pristupa Vašim osobnim podacima koji su spremljeni od strane Neuros-a, zajedno sa informacijom o razlozima za obradu i spremanje tih podataka. Na Vaš zahtjev mi ćemo Vam dostaviti digitalnu kopiju Vaših osobnih podataka bez naknade.

Pravo na izmjenu i dopunu podataka. Imate pravo zatražiti izmjenu i dopunu Vaših osobnih podataka za koje smatrate da su netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje podataka. Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u svakom trenutku, pod određenim uvjetima.

Pravo na ograničavanje obrade podataka. Imate pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo prigovora na obradu podataka. Imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo na prijenos podataka. Imate pravo zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka prikupljenih od strane Neuros-a drugoj organizaciji po Vašem izboru ili direktno Vama, pod određenim uvjetima.

Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Uz uživanje prava na druge pravne lijekove, imate pravo i na ulaganje prigovora relevantnom nadzornom tijelu ukoliko smatrate da obrađivanje Vaših osobnih podataka od strane Neuros-a nije u skladu sa GDPR Uredbom.

Pravo na povlačenje suglasnosti. Imate pravo povući suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka u svakom trenutku.

Za obradu osobnih podataka putem naših usluga i web stranice odgovorna je pravna osoba:

Neuros d.o.o., Ilindanska 4, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina MBS: 64-01-0071-23 JIB: 4272494770002

Ovu Izjavu o privatnosti ćemo povremeno ažurirati. Sve buduće promjene će biti prikazane ovdje.

U slučaju bilo kakvih pitanja, komentara, pritužbi ili potrebe za ostvarivanjem prava koja proizlaze iz GDPR Uredbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti i obrađivanju Vaših osobnih podataka od strane Neuros-a, možete nas direktno kontaktirati putem adrese e-pošte info@neuros.hr