Logo
Metrikon

Potpuni pregled nad procesima održavanja

Metrikon svojim značajkama pokriva potrebe upravljanja održavanjem nekretnina, strojeva i druge imovine
Features landing page image
METRIKON

Nadzorna ploča

Dobiti informaciju u najbržem mogućem trenutku može biti odlučujući faktor kod donošenja neke odluke. Metrikon je prilagođen radu u uvjetima gdje je vrijeme od presudne važnosti.
Praćenje u stvarnom vremenu

Praćenje u stvarnom vremenu

Rukovodstvo može pratiti svaku promjenu statusa naloga putem sučelja i jednostavno uvidjeti trenutnu situaciju u održavanju i upravljati radnim nalozima. Informacije o nezaključenim radnim nalozima, radnim nalozima bez izvještaja i artiklima na kritičnoj zalihi daju brzi uvid u važne aspekte aktivnosti održavanja.

Obavijesti

Obavijesti

U sklopu mobilne i web aplikacije korisnici primaju automatske obavijesti u stvarnom vremenu o aktivnim radnim nalozima, artiklima na skladištu i imovini koja se održava. Svaki korisnik može napisati i poslati jedinstvenu obavijest odabranim grupama korisnika u sustavu.

METRIKON

Upravljanje korisnicima

Organiziranje radne snage omogućava da vidite tko je što radio, kada i gdje
Evidencija

Evidencija

U modulu ljudskih resursa vodi se evidencija svih djelatnika u održavanju. Prilikom unosa djelatnika u sustav automatski se kreiraju korisnički računi i šalju upute za prijavu na adresu e-pošte djelatnika. U tom koraku se upravlja dozvolama djelatnika da pristupe različitim funkcijama Metrikona.

Različite uloge

Različite uloge

Osnovni izbornik za navigaciju u Metrikonu je podesiv prema tipovima korisnika koje predefinirate. Poslovođe mogu imati potpun nadzor nad svim značajkama Metrikona, dok primjerice skladištari mogu imati pristup samo modulu artikli.

Dobavljači

Dobavljači

Metrikon na jednom mjestu objedinjava i digitalizira sve vaše procese u održavanju pa tako i odnose sa dobavljačima. Povijest suradnje s partnerima, dobavljačima i vanjskim suradnicima i svi popratni dokumenti će zauvijek ostati na sigurnom digitalnom mjestu. Suradnici koji nisu dio vašeg poduzeća mogu e-poštom zaprimiti radni nalog poslan putem Metrikona bez da se oni moraju prijaviti u sustav.

Analytics cards
METRIKON

Upravljanje održavanjem

Određivanje onoga što će se raditi, kada će se raditi i tko će sudjelovati u izvršavanju je sastavni dio upravljanja održavanjem
Otvaranje radnog naloga

Otvaranje radnog naloga

Proces izrade naloga je intuitivan, imajući u vidu korisnike različitih tehnoloških sposobnosti i potrebu za brzom edukacijom zaposlenika u služenju Metrikonom. Za radne naloge koji su neispravno popunjeni ili koji su nepotpuni moguće je naknadno izvršiti ispravke i nadopune.

Izvršenje radnog naloga

Izvršenje radnog naloga

Izvršitelj ima niz mogućnosti upravljanja nalogom kao što je mijenjaje statusa naloga, unos važnih informacija i prilaganje materijalnih i radnih troškova uz nalog. Omogućen je pristup priručnicima i izvršenim nalozima za imovinu koja se održava. Izvršitelj može dodati svog kolegu kao dodatnog izvršitelja. Za svaki nalog moguće je pisanje izvještaja uz prilaganje datoteka kao što su videozapis i fotografija.

Planiranje rasporeda održavanja

Planiranje rasporeda održavanja

Planiranje održavanja je moguće napraviti kako za određenu imovinu tako i za određenog tehničara. Proces planiranja je olakšan kalendarskim prikazom održavanja. Za svaki nalog je moguće odrediti izvršitelja ili više njih, zadatke koje je potrebno izvršiti, vrijeme izvršenja i krajnji rok izvršenja. Također je moguće stvoriti ponavljajuće naloge za održavanja koja se izvršavaju u vremenskim intervalima.

METRIKON

Imovina

Sve što održavate pohranjeno na jednom mjestu da bi se pratilo što se održavalo, kada i gdje
Uvid u sve informacije

Uvid u sve informacije

Uz svaku imovinu moguće je priložiti priručnike i dokumente za održavanje u obliku videozapisa, fotografija i drugih datoteka. Pored osnovnih informacija imovine vidljivi su svi izvršeni radni nalozi i artikli koji su utrošeni prilikom održavanja na toj imovini.

Imovina na više lokacija

Imovina na više lokacija

Metrikon je prilagođen za rad na više odvojenih lokacija. Organizirajte imovinu prema različitim lokacijama na kojima obavljate djelatnost kako biste mogli filtrirati izvještaje po mjestima i pratiti učinkovitost odvojenih timova.

METRIKON

Inventar

Izvršavanje održavanja stvara potrebu za evidencijom dostupnih i utrošenih materijala i rezervnih dijelova.
01.
Skladištenje artikala

Evidenciju artikala je moguće voditi na više skladišta ili na jednom skladištu sa većom razinom složenosti. Naime, skladište se u Metrikonu može strukturirati na način da sadrži zone, police i druge lokacije radi bolje organizacije inventara.

02.
Unosi, utrošci i trenutno stanje zaliha

Svaki artikl nosi sa sobom informacije o izvršenim unosima, utrošcima i trenutnom stanju količine artikla sa novčanim vrijednostima. To omogućava sveobuhvatni nadzor nad protokom artikla po svim skladištima.

03.
Upozorenje

Učeći iz povijesnih podataka, pametni sustav vođenja zaliha artikala upozorava rukovoditelja održavanja na sve artikle koje treba prijevremeno nabaviti kako bi se izbjegli zastoji u poslu zbog čekanja.

Inventory
METRIKON

Analitika

Metrikon omogućava praćenje troškova održavanja, učinkovitosti u izvršenju održavanja i statistike održavane imovine
Uvid u trendove

Uvid u trendove

Razne metrike se prikazuju na minimalističkom sustavu grafičkog prikaza koji podatke može predočiti na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj, godišnjoj ili bilo kojoj zadanoj razini. Grafovi se desnim klikom mogu spremiti kao slike visoke kvalitete za potrebe dijeljenja i prezentiranja podataka.

Analytics cards
Praćenje glavnih pokazatelja uspješnosti održavanja pomaže pri donošenju budućih rukovoditeljskih odluka o aktivnostima održavanja. Pokazatelje uspješnosti možete između ostalog unaprijediti boljim planiranjem, organizacijom i izborom imovine i materijala pri kupovini.