Logo
Metrikon
 Upoznajte razine preventivnog održavanja i ključne korake za poboljšanje
Preventivno održavanje

Upoznajte razine preventivnog održavanja i ključne korake za poboljšanje

  • Katarina Knafelj Jakovac

    3. veljače 2024.

Preventivno održavanje je prema normi HRN EN 13306 definirano kao održavanje koje se obavlja na unaprijed određenim intervalima ili prema propisanim kriterijima, a čija je svrha smanjivanje vjerojatnosti kvara ili degradacije funkcioniranja stavke.

Preventivno održavanje je vrsta planiranog održavanja fokusiranog na strategije poboljšavanja stanja strojarske opreme, optimizaciju upravljanja i povećanje produktivnosti.

U prvom poglavlju saznat ćete koje su razine preventivnog održavanja strojeva i vidjeti kako ova vrsta održavanja unaprjeđuje upravljanje proizvodnim procesom. Za preventivne i korektivne aktivnosti na svakoj razini dani su primjeri radi lakšeg razumijevanja koji se mogu planirati i vremenski rasporediti..

U drugom poglavlju raspravljamo o 10 ključnih koraka za unapređenje preventivnog održavanja strojeva i opreme, naglašavajući organizaciju tima, kategorizaciju opreme, identifikaciju uzroka kvarova i optimizaciju putem računalnog sustava.

6 razina korektivnog i preventivnog održavanja

Temeljitim poznavanjem razina održavanja strojeva saznati ćete kako bolje upravljati produktivnošću proizvodnog procesa.

Planirajte održavanje na temelju stručnih smjernica i optimizirajte performanse vaše opreme za maksimalnu produktivnost.

Primjeri preventivnih i korektivnih aktivnosti na svakoj razini su usmjereni na sigurno i učinkovito održavanje strojeva, tehničkih sustava i proizvodne opreme.

Norma ISO 13374 pokriva smjernice za održavanje usmjereno na pouzdanost, preventivno i prediktivno održavanje. Usmjerena je na dijagnostiku strojeva te praćenje stanje opreme.

Norma ANSI TAPPI TIP 0305-34:2008 daje preporuke na koji način razviti i koristiti kontrolne liste za održavanje strojeva i opreme na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi.

Screenshot 2024-02-02 at 17.19.35.png

U tablicama su za svaku razinu održavanja prikazani primjeri preventivnih i korektivnih radnji.

Razina 1 uključuje jednostavne i bazične aktivnosti održavanja koje su neizostavne u svakodnevnom radu strojeva i mogu se izvesti na jednostavan i siguran način.

Navedene vrste aktivnosti spadaju pod autonomno održavanje postrojenja i provode ih djelatnici zaduženi za određeno postrojenje.

Razina 1 preventivnog održavanjaRazina 1 korektivnog održavanja
Dnevni obilasci strojaZamjena dotrajalih žarulja
Podmazivanje na dnevnoj osnoviČišćenje radnog prostora oko stroja
Ručna provjera strojnih dijelova, npr. provjera pritegnutosti temeljnih vijakaNalijevanje ulja ili dodavanje masti u ležajno kućište
Bilježenje broja radnih sati i datuma zamjene uljaLagano pritezanje temeljnih vijaka
Testiranje žarulja na kontrolnom paneluVizualna kontrola stanja nosača
Provjera vrijednosti diferencijalnog tlaka na manometru na duplex filteruLagano pritezanje manometra

Razina 2 obuhvaća malo složenije aktivnosti i procedure održavanja. Ovakve aktivnosti provode obučeni i uvježbani djelatnici koji su upoznati sa procedurom održavanja i rada na siguran način.

Razina 2 preventivnog održavanjaRazina 2 korektivnog održavanja
Provjera radnih parametara dok je stroj u radu očitavanjem vrijednosti na mjernim instrumentima, npr. manometriStandardna zamjena fleksibilnih cijevi, remenja, filtera zraka i sl. zbog oštećenja materijala ili propuštanja
Jednostavno centriranje remena i provjera spojkeZamjena i/ili pritezanje brtvenih pletenica
Provjera sigurnosnih i kontrolnih uređaja npr. senzori, prekidači, osigurači i sl.Procedura otkrivanja manjih kvarova korak po korak
Provjera stanja vanjskih površina npr. kućišta, priključaka i sl.Zamjena istrošenih ili oštećenih dijelova lanaca, poluga, osigurača, kliznih staza i sl.
Podmazivanje strojeva veće snage prema unaprijed definiranom tjednom ili mjesečnom intervalu i evidentiranje odrađenogZamjena čašica za ulje
Dreniranje spremnika, dreniranje kućišta, provjera stanja ventila za dreniranjeZamjena uložaka filtera i brtvi poklopaca koji su teško dostupni

Screenshot 2024-02-03 at 08.55.58.png
Slika: Zamjena remena (Sliku sam Snipom izrezala iz ovog videa na 0:35 - Izvor)

Razina 3 se sastoji od kompleksnijih procedura održavanja. Kvalificirani djelatnici pregledavaju i održavaju strojeve i opremu na ovoj razini održavanja. Kvalifikacija ili certifikacija djelatnika se obavezno mora obnavljati ovisno o trajanju certifikata.

Procedure preventivnog održavanja se mogu planirati računalno podržanim sustavom upravljanja održavanjem koji je dostupan na računalu, na mobitelu ili na tabletu.

Razina 3 preventivnog održavanjaRazina 3 korektivnog održavanja
Provjeravanje i kalibriranje kontrolnih uređajaCjelokupna dijagnostika
Preventivno održavanje kompleksnih strojeva npr. turbokompresoraPopravak propuštanja rashladnog sustava
Provjera uređaja za potpaljivanje kotlova i uređaja za kontrolu izgaranja plamenikaStandardna zamjena dijelova upotrebom jednostavnih alata (klipovi dozirnih pumpi, brtveni paketi, gumene brtve, remeni i sl.)
Planske intervencije preventivnog održavanjaPopravci korištenjem specijaliziranih alata i provjera stanja nakon popravka korištenjem mjernih alata (npr. mjerenje vibracija nakon centriranja centrifugalne pumpe)
Prikupljanje podataka o promjeni radnih parametara primjenom mjernih alataCentriranje pumpnog agregata pomoću komparatora, vizualna provjera stanja spojke

Razina 4 održavanja se bavi procedurama kod kojih je neizostavno korištenje specijaliziranih alata, tehnologija i tehnika održavanja. Održavanje na ovoj razini provodi kvalificirani djelatnik ili tim obučenih djelatnika, npr. specijalizirani serviseri, dijagnostičari ili inženjeri specijalizirani za pouzdanost.

Razina 4 preventivnog održavanjaRazina 4 korektivnog održavanja
Parcijalna ili generalna revizija stroja koja ne zahtijeva kompletno rastavljanje strojaZamjena usisnih i tlačnih ventila na klipnom kompresoru
Analiza vibracija pogonskog ili pogonjenog strojaZamjena uvodnice električnog kabela
Laboratorijska analiza ulja za podmazivanjeRevizija pumpe u mehaničarskoj radioni rastavljanjem nakon ispada iz rada
Infracrvena termografija strojarskih, električnih, instrumentalnih instalacija ili kombinacija svega navedenogPopravci korištenjem kompleksnih alata i uređaja (prijenosni sustavi za kalibriranje, numerička kontrola sustava regulacije, programiranje PLC-a i sl.)
Prikupljanje podataka o radnim parametrima pomoću specijalnih uređaja (uređaj za ultrazvučnu dijagnostiku, mjerenje vibracija) i analiza rezultataZamjena oštećenih senzora, zamjena mehaničkih brtvenica, lasersko centriranje kompleksnih sustava npr. dvojne linije turbina-spojka-ventilator-spojka-elektromotor za upuhavanje zraka u ložište parnog kotla

risk-management-infrared-prevention.colour_tile_desktop.jpg
Slika: Termovizijsko snimanje elektromotora (Izvor)

Razina 5 održavanja se sastoji od kompleksnih procedura provjera stanja strojeva i strojnih sustava u radu ili u mirovanju koje zahtijevaju visoku razinu specijalističkog znanja i primjene stručnih radnih tehnika ili metodologija.

Razina 5 održavanja obuhvaća aktivnosti održavanja poput generalnih servisa sa nadogradnjom i/ili potpunog obavljanja strojeva i često je izvode proizvođači opreme ili usko specijalizirane tvrtke ovlaštene od strane proizvođača. Ponekad nadogradnje izvode i kompanije sa pozamašnim referencama rada na istim ili vrlo sličnim strojevima.

Na području EU postoji niz specijaliziranih kompanija za izvođenje generalnih servisa ili kompleksnih nadogradnji za sve vrste strojarske, električne i instrumentalne opreme.

Prije angažmana odabrane kompanije, potrebno je dobro proučiti reference, prikupiti i analizirati ponude za inženjerskim uslugama te ako je moguće, raspitati se za iskustva sa određenom kompanijom kod drugih tvrtki koje su koristile njihove usluge.

Korektivno održavanje Razine 5 se obično ugovara i provodi po principu <u>„ključ u ruke“.</u>

Razina 5 preventivnog održavanjaRazina 5 korektivnog održavanja
Generalna revizija kompresorskog agregata snage veće 0,5 MWZamjena oštećenih dijelova npr. vratila duljine preko 2m, zamjena rotora promjera većeg od 400mm i sl
Dimenzionalna kontrola i ispitivanje geometrije višestupanjskih rotorskih sklopovaPotpuna zamjena gornjeg ili donjeg kućišta pogonjenog stroja
Revizija pumpnih agregata u tvornici proizvođačaProizvodnja i ugradnja rekonstruiranih dijelova stroja ili strojnog sustava

Razina 6 je najkompleksnija i pokriva najšire područje. Formirala se unazad posljednjih desetak godina.

Razina 6 obuhvaća sve korake prethodnih razina i primjenu tehnologije navedene na Razini 5.

Međutim preventivno održavanje se temelji na prikupljanju podataka primjenom IoT i integraciji podataka u realnom vremenu.

Nakon računalne i ekspertne analize rade se sveobuhvatni planovi preventivnog održavanja za dulji vremenski period.

Ako je riječ o aktivnostima korektivnog održavanja, radovi se planiraju temeljem proračuna radnog vijeka dijelova stroja i optimalnog trenutka kada je najisplativije zaustaviti stroj i izvršiti servis ili korektivne zamjene npr. zamjenu odrivnog ležaja ili kompletnu zamjenu elektronskih sklopova.

Planovi preventivnog održavanja se potom unose u računalni sustav za upravljanje opremom (CMMS Computerised maintenance management system) i autogeneriraju u vidu radnih naloga prema unaprijed definiranim vremenskih intervalima.

Troškovi održavanja rastu proporcionalno razini održavanja pa tako Razina 1 ne stoji gotovo ništa jer spada pod dnevne radne aktivnosti i u opisu je posla pogonskih djelatnika.

Jedini trošak koji se može javiti je cijena potrošnog materijala poput maziva ili krpa, te jednokratni trošak nabave potrebnog alata poput moment ključeva, viskokotlačnog perača (miniwash) i okastih ključeva.

Usporedno s tim, Razina 6 može doseći i sedmeroznamenkaste iznose, ovisno o veličini i kompleksnosti stroja ili strojarskog sustava.

10 koraka za poboljšanje preventivnog održavanja

Razine preventivnog i korektivnog održavanja su kompleksne za uvesti u svakodnevnu rutinu održavanja, međutim jednom kada se usvoje donijet će velike uštede i povećanje produktivnosti.

Nakon što ste kroz određeno vrijeme već uspostavili program preventivnog održavanja (PM – Preventive maintenance) i želite ga poboljšati, sada ćemo razmotriti 10 koraka koji će vam u tome pomoći.

Istodobno ćete otkriti nedostatke poput manjka ili viška preventivnih aktivnosti za pojedine strojeve i opremu uz identificiranje nekritičnih strojeva koji dobivaju više pozornosti nego što je potrebno (čitaj: dovode do nepotrebnog ili neopravdanog trošenja vremena djelatnika i novca za održavanje).

Analizom aktivnosti preventivnog održavanja vidjet ćete postoje li kašnjenja u vremenskom rasporedu izvođenja preventivnih aktivnosti te dobiti vrijedne povratne informacije za optimizaciju rasporeda.

Optimizirani program preventivnog održavanja nije i ne smije biti zamjena za održavanje usmjereno prema pouzdanosti, već predstavlja rješenje za poboljšanje pouzdanosti strojeva i opreme u kraćem vremenskom intervalu.

Kasnije, primjenom analize održavanja usmjerenog pouzdanosti dobit ćete potvrdu (ne)uspješnosti vašeg programa preventivnog održavanja koji provodite.

1. Organizirajte tim za optimizaciju programa preventivnog održavanja

Radi uspostave uloga, odgovornosti i utjecaja nad provođenjem programa preventivnog održavanja, sastavite tim nekoliko djelatnika koji će voditi i nadgledati program.

Broj uključenih djelatnika ovisit će o kompleksnosti postrojenja, broju komada opreme, starosti postrojenja, kompleksnosti tehnološkog i proizvodnog procesa te godišnjem budžetu za održavanje.

Djelatnici trebaju biti članovi odjela ili službe održavanja kako bi doprinijeli sveukupnom poboljšanju poslovanja tvrtke kroz program preventivnog održavanja, a ne samo prema ključnim pokazateljima uspješnosti pojedinog odjela.

Djelatnici trebaju temeljito poznavati opremu i proizvodni proces.

2. Kategorizirajte opremu

Kako biste utvrdili za koje strojeve i opremu treba optimirati program preventivnog održavanja, napravite listu opreme prema kategorijama 1) kritična oprema, 2) jako važna oprema, 3) ostala oprema

Kategorizacija opreme radi se temeljem matrice rizika pri čemu se za svaki komad opreme definira razina rizika nastanka kvara razmatranjem vjerojatnosti u odnosu na ozbiljnost posljedica.

Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja, u ovom slučaju kvara, i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice.

5x5-risk-assessment(1).png
Slika: Primjer jednostavne matrice rizika (Izvor)

U kategorizaciji opreme trebaju sudjelovati kolege iz proizvodnih postrojenja i iz odjela održavanja radi određivanja objektivnih razloga zašto određeni stroj treba biti u pojedinoj kategoriji.

Objektivni razlozi obuhvaćaju argumente poput: starosti stroja, dostupnosti rezervnih dijelova, dosadašnjih troškova održavanja, postoji li redundantna pozicija i sl.

3. Definirajte kritičnu opremu

Za početak, odaberite jedan kritičan stroj, npr. pumpudobave sirovine na početku proizvodnog procesa.

Čitav tim se treba usmjeriti na poboljšavanje programa preventivnog održavanja odabrane pumpe. Kasnije se istovremeno može poboljšavati preventivno održavanje čitave skupine istovrsnih strojeva, recimo svih centrifugalnih pumpi snage od 50 kW do 100 kW u prvoj fazi pripreme i dobave sirovine.

Obavezno zabilježite u računalni sustav za upravljanje održavanjem CMMS sva poboljšanja koja ste uveli kako bi stvorili bazu podataka iz povijesti održavanja stroja za kasniju reviziju i praćenje napretka preventivnog održavanja.

Redovito pohranjivanje izvještaja na tjednoj i mjesečnoj bazi omogućava učinkovito praćenje uspješnosti primijenjenih aktivnosti preventivnog održavanja.

4. Identificirajte uzroke karova

Za uspješno modificiranje postojećih nedostataka programa preventivnog održavanja i uvođenje poboljšanja, moramo razumjeti uzorke nastanka kvarova svakog stroja.

Za početak, dovoljna je gruba podjela kvarova na a) kvarove povezana uslijed životnog vijeka stroja i b) kvarove koji su povezani s procesnim uzrocima i uvjetima rada.

5. Utvrdite razine preventivnog održavanja

Pregledavanjem i analiziranjem izvještaja prikupljenih u 3. koraku kroz dulje vrijeme možete napraviti evaluaciju različitih vrsta aktivnosti preventivnog održavanja primijenjenih na određeni stroj.

Aktivnosti trebate podijeliti na 6 razina opisanih u prethodnom poglavlju, ovisno o kompleksnosti npr. pregledi opreme, inspekcije skrivenih kvarova, generalne servise, preventivne zamjene dijelova...

Potom odredite je li aktivnost povezana s određenim uzrokom kvara.

Sve aktivnosti moraju biti unesene u računalni softver za upravljanje održavanjem.

6. Revidirajte aktivnosti preventivnog održavanja u računalnom sustavu

Kada koristite računalni sustav upravljanja održavanjem CMMS, tim za upravljanje programom preventivnog održavanja mora provjeriti je li svaka aktivnost odgovarajuće definirana u računalnom sustavu.

Aktivnosti moraju sadržavati smjernice za strojarske tehničare koji provode preventivno održavanje te kontrolne liste. Aktivnosti morate prilagoditi i ažurirati po potrebi.

7. Revidirajte učestalost preventivnog održavanja

Učestalost preventivnog održavanja kazuje jesu li određene aktivnosti izvršene prema rasporedu, češće ili rjeđe za pojedine strojeve ili se kasni s aktivnostima te trajanje kašnjenja.

Je li se dogodio koji kvar između 2 intervala preventivnog održavanja?

Što je utjecalo na pojavu kvarova unatoč provođenju preventivnog održavanja?

Na koji način se uzroci takvih kvarova mogu otkloniti i je li se pristupilo njihovom otklanjanju?

Kako se pristupilo otklanjanju kvarova?

Svi podaci prikupljeni iz koraka 3. , 5. i 6. daju odgovore na ovakva pitanja.

8. Provjerite stanje ostale opreme

Ostalu (ne kritičnu) opremu također treba provjeravati primjenom koraka 4-7 u određenom vremenskom intervalu.

Učestalost provjere treba biti maksimalno 2 puta godišnje. Više od toga dovodi do nepotrebnog trošenja vremena i resursa.

Otkrijte uzroke kvarova, metode preventivnog održavanja, revidirajte liste aktivnosti u CMMS sustavu te učestalost preventivnog održavanja, vodeći računa o istovremenom ažuriranju aktivnosti.

9. Postavite ciljeve

Postavljanje ciljeva vas usmjerava prema izvršavanju preventivnog održavanja u rokovima te boljem poznavanju stanja opreme.

Ciljevi mogu biti na mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj osnovi uz prateće izvještavanje.

Revidiranje preventivnih aktivnosti za kritične strojeve na tjednoj ili mjesečnoj bazi uz izradu izvještaja doprinosi temeljitom poznavanju stanja pojedinog stroja i bolje predviđanju potencijalnog kvara.

Dodatna prednost je što ćete postići točnije planiranje preventivnih popravaka uz sprečavanje gubitaka proizvodnje radi neočekivane havarije i zastoja proizvodnog procesa.

10. Uskladite program preventivnog održavanja

Morate se pobrinuti da sve planirane aktivnosti preventivnog održavanja koje ste revidirali i optimirali budu dovršene na vrijeme.

Planirajte unaprijed da iskoristite razdoblja sporije proizvodnje za izvođenje preventivnog održavanja.

Provjerite da su provedene aktivnosti doprinijele unaprjeđenju stanja pojedinog komada opreme tako što ćete analizirati broj kvarova u određenom kvartalu u odnosu na broj kvarova prošle i pretprošle godine.

Jedan od alata za praćenje stanja opreme i izvršavanje aktivnosti preventivnog održavanja su kontrolne liste. Uvođenjem i redovitim korištenjem kontrolnih listi u digitalnom obliku brzo ćete prikupiti informacije o kvantiteti odrađenih preventivnih aktivnosti i o stanju opreme nakon toga.

Vremenski planirane aktivnosti treba rasporediti prema učestalosti i potrebama pojedinog stroja. Provjerite u kojoj mjeri vam je sadašnji vremenski plan prilagođen aktivnostima preventivnog održavanja i korigirajte po potrebi.

U sljedećoj shemi pojednostavljeno su prikazani prethodno opisani koraci za poboljšanje programa preventivnog održavanja.

Shema vam može poslužiti kao podsjetnik kada provodite analizu i unaprjeđenje postojećih aktivnosti preventivnog održavanja u vašim postrojenjima ili kao alat za upoznavanje svih koraka u procesu unaprjeđenja za sve uključene djelatnike.

Screenshot 2024-02-03 at 09.45.29.png
Izvor: Izradila autorica

Proaktivno upravljajte održavanjem za bolje performanse i smanjenje gubitaka proizvodnje. U tome će vam svakako pomoći temeljito poznavanje razina preventivnog i korektivnog održavanja te koraci za optimizaciju već postojećih procesa.

Katarina Knafelj Jakovac
Katarina Knafelj Jakovac social media icon
2. veljače 2024.

Katarina Knafelj Jakovac je inženjerka strojarstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u naftnoj industriji. Certificirani lider za pouzdanost opreme specijalizirana za strojarsku opremu i operativnu izvrsnost. Autorica je bloga Strojarska Radionica gdje dijeli profesionalno znanje i osobno iskustvo u održavanju različitih rotacijskih strojeva, strojnih sustava i procesne opreme. Obožava mehaniku, nauku o toplini i motore sa unutarnjim izgaranjem. Posvećena je kontinuiranom unaprjeđenju održavanja strojeva i kvalitetnog gospodarenja fizičkom imovinom.