Logo
Metrikon
Kako aplikacije za praćenje inventara unaprijeđuju strojarsko održavanje?
Preporuke

Kako aplikacije za praćenje inventara unaprijeđuju strojarsko održavanje?

  • Katarina Knafelj Jakovac

    16. veljače 2024.

Praćenje stanja inventara u skladištu je važan dio kompanijskog poslovanja.

Prema izvještaju američke tvrtke Grand View Research o stanju skladišnog poslovanja u svijetu krajem 2023., integrirani sustav naručivanja rezervnih dijelova otvara mogućnost povećanju produktivnosti do 23%, uštedi na prostoru do 20% te povećanju efikasnosti skladišnog poslovanja do 30%.

Upravljanje skladišnim poslovanjem (warehouse management) je industrijski sektor u SAD-u 2019. procijenjen na 4.16 milijardi američkih dolara dok se do 2027. očekuje porast na 7.90 milijardi dolara uz složenu godišnju stopu rasta (CAGR Compound annual growth rate) od 9.2%.

Na svjetskoj razini do 2030. godine očekivani porast CAGR je predviđen na 19%, odnosno predviđena ukupna vrijednost će biti 11.8 milijardi američkih dolara.

rezervni_dijelovi.jpeg
Slika: Primjer skladišta rezervnih dijelova (Izvor)

Globalni sustav upravljanja skladišnim poslovanjem je 2022. procijenjen na 3.4 milijardi dolara. Europska unija dominira industrijom skladišnog poslovanja sa 32.6% udjela na tržištu, pri čemu prednjači razvoj regionalnih skladišnih centara i povećanje upravljanja skladišnim poslovanjem temeljem računalnih sustava u „oblaku“. Slijede Azija i Sjeverna Amerika.

SCM ili upravljanje lancem opskrbe očekuje porast od 19% primjenom strojnog učenja, automatizacije i umjetne inteligencije uz širenje tržišta do 23.7%.

Isto istraživanje navodi da sada samo 63% kompanija koristi tehnološka rješenja za praćenje učinkovitosti lanca opskrbe, pri čemu 75% vremena upotrebljavaju softver za optimizaciju, mobilne tehnologije i praćenje putem radijskih frekvencija (RFID tags).

50.1% ispitanih kompanija izjavilo je da povremeno koriste AI, dok 46% uopće ne koristi AI.

Preostali 3.9% kompanija trenutno ne koristi AI ali to planira početi u bližoj budućnosti.

Predviđa se da će do 2025 računalne aplikacije za praćenje lanaca opskrbe koštati u prosjeku 8 dolara po djelatniku. Održavanje rotacijske opreme je nezamislivo bez dostupnih i kvalitetnih rezervnih dijelova pri čemu je napredne tvrtke organiziraju i upravljaju skladišnim poslovanjem rezervnih dijelova upravo pomoću računalnog sustava za upravljanje održavanjem CMMS.

Aplikacije za praćenje inventara su softverska rješenja u sklopu CMMS-a namijenjena praćenju stanja, upravljanju tokovima inventara te naručivanju materijala.

U nastavku ćemo upoznati osnove upravljanja inventarom i pokazatelje uspješnosti skladišnog poslovanja, naučiti preporuke za održavanje rotacijskih strojeva i opreme te saznati kako se specificiraju rezervni dijelovi na praktičnim primjerima održavanja fleksibilne spojke i prstenova kod klipnog kompresora.

Upravljanje inventarom u skladišnom poslovanju

Moderno skladišno poslovanje temelji se na korištenju programskih rješenja za upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima.

Integrirani računalni sustavi za upravljanje održavanje (CMMS) imaju aplikacije za praćenje inventara.

Norme koji definiraju skladišno poslovanje su ISO 9001, globalni sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 i ISO 45001 kojima se standardiziraju upravljanje okolišem te zdravlje i sigurnost na radu.

Strategije upravljanja inventarom većinom se temelje na MRP (Material Requirements Planning) parametrima planiranja potrebe za materijalom.

Pojam materijal se u jednakoj mjeri koristi za opisivanje rezervnih dijelova, sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda različitih industrijskih grana.

Aplikacije za praćenje inventara se u 85% slučajeva vode MRP postupkom odabranim za određivanje logike koju će sustav koristiti za pregled postojećih zahtjeva za materijalom, kontrolu inventara, planiranje i raspoređivanje.

MRP može biti planiranje materijalnih potreba, planiranje temeljeno na predviđanjima, planiranje u vremenskim fazama, planiranje mjesta ponovnog naručivanja i glavno planiranje proizvodnje.

Na temelju MRP postupka i trenutne situacije zaliha stvara se prijedlog nabave.

Postupak MRP-a određen je tipom MRP-a koji se održava u pogledu MRP glavnog zapisa materijala i određuje je li i na koji način materijal planiran.

Tip MRP-a također kontrolira koji se drugi MRP parametri (polja) mogu ili moraju održavati u glavnom zapisu materijala.

Postoji mnoštvo različitih tipova MRP-a dostupnih u standardnim softverima za upravljanje održavanjem i imovinom koji pokrivaju sve postupke planiranja.

Često tvrtke konfiguriraju dodatne vrste MRP-a po potrebi.

MRP tipovi na primjeru softvera SAP prikazani su na slici:

Screenshot 2024-02-15 at 12.13.07.png

Ključno je razumjeti svaku vrstu MRP-a, glavne funkcionalnosti i koje rezultate ćete ostvariti njenim korištenjem.

Aplikacija za praćenje radova strojarskog održavanja su puno agilnije po pitanju definiranja inventara.

Aplikacija pružaja informacije o stanju invetara na skladištu na način da korisnika obavještavaju kada je dosegnuta prethodno definirana kritična količina inventara.

U aplikaciji korisnik sam definira kategorije invetara prema potrebama svoje kompanije, upisuje kritične količine i upravlja potrebama za invetarom iskazujući ih u radnim nalozima.

screencapture-app-development-metrikon-io-app-part-354-2023-02-27-17_02_41 1.png

Drugi način upravljanje inventarom u računalnom sustav za upravljanje održavanjem je praćenjem ključnih pokazatelja uspješnosti ili KPI-jeva.

U skladišnom poslovanju postoje brojni KPI-jevi.Svaka kompanija definira što je za nju ključni pokazatelj uspješnosti.

Na primjeru KPI-ja poznatog pod nazivom omjer kvalitete zaliha IQR (Inventory quality ratio) vidjet ćemo kako unaprijediti upravljanje materijalom.

Omjer kvalitete zaliha (IQR) klasificira zalihe u strateške kategorije koje pomažu u fokusiranim aktivnostima smanjenja zaliha.

IQR je učinkovit alat za pregled, procjenu i donošenje odluke o smanjenju inventara. Pojednostavljeno, IQR je aktivni inventar podijeljen s ukupnim inventarom.

Predstavljen je omjerom novčane vrijednosti aktivnih zaliha i ukupnih zaliha.

Tako se efikasno odvaja kvalitetan inventar od nekvalitetnog inventara.

Mnogi stručnjaci iz područja upravljanja skladišnim poslovanjem smatraju da je IQR bolja metrika za mjerenje performansi zaliha nego obrtaji zaliha ili dani neisplaćenih zaliha, jer se temelji na budućoj potražnji, pruža mjeru izvedbe za svaki segment zaliha i pokazuje gdje imate mjesta za smanjenje viška ili zastarjelog inventara, ili gdje možete osloboditi obrtni kapital.

Tako ćete povećati aktivni kapitala za vođenje vašeg poslovanja, smanjiti količina novaca zarobljenog u zalihama i omogućiti niži troškove prijenosa.

Stanje svojeg inventara pomoću ovog KPI-ja izračunate na način da inventar podijelite u četiri kategorije kvalitete:

• Aktivni inventar: stavke s budućim zahtjevima i trenutnom upotrebom.
• Inventar koji se sporo kreće: stavke s budućim zahtjevima, ali se ne koriste šest mjeseci.
• Prekomjeran inventar: materijali za kojima nema potražnje i ne koriste se šest mjeseci.
• Zastarjeli inventar: stavke za kojima nema potražnje i nisu se koristile u posljednjih 12 mjeseci

Period od 6 mjeseci je preporuka temeljem dobre prakse, međutim svaka kompanija samostalno odlučuje koji vremenski period će razmatrati, bitno je da postoji neko razdoblje.

Sljedeći korak je određivanje iznosa u eurima za svaku od odgovarajućih kategorija.

U teoretski savršenoj situaciji (tj. situaciji bez viška, sporog ili nepokretnog inventara), IQR bi bio jednak 100%.To znači da je ukupni inventar jednak aktivnom inventaru.

Međutim, većina proizvodnih kompanija kreće s omjerom u rasponu od 35-50%.

Primjer jednostavnog praktičnog izračuna % IQR je prikazan u tablici:

KategorijaVrijednostUdio u ukupnom inventaru
Aktivni inventar74.000,00 €16%
Inventar sporog kretanja120.000,00 €27%
Prekomjeran inventar96.000,00 €21,3%
Zastarjeli inventar160.000,00 €35,6%
Ukupan inventar450.000,00 €100%
IQR (%)16%

IQR objašnjava kako se inventar kreće ili kako se ponaša, a ne samo koliko vrijedi.

Mjerenjem omjera kvalitete zaliha ćete odvojiti svoje dobre (potrebne i brze) zalihe od loših (zastarjele i spore) zaliha.

Financijskim rječnikom, IQR je kao financijski kvocijent vašeg upravljanja zalihama.

IQR ima dodatne prednosti: brzu identifikaciju dobrih, loših i prekomjernih zaliha, postavljanje ciljeva i praćenje tijekom vremena, rebalans zalihama između različitih lokacija lanca opskrbe, bolje financijsko upravljanje i brzu identifikaciju problematičnog inventara.

Identifikacija inventara u skladišnom poslovanju

Svaki materijal ili rezervni dio u skladištu ima svoj jedinstveni identifikacijski broj (ID), aplikacija za praćenje mu ga dodjeljuje automatski prilikom unosa u sustav.

Identifikacijski broj u svojoj sastavnici sadrži podatke iz liste materijala BOM (Bill of material) i najčešće se sastoji od sljedećih podataka:

Tehnološka oznaka stroja:
Namjena:
Rezervni dio:
Količina potrebna za ugradnju:
Materijal izrade:
Oznaka nacrta:
Pozicija na nacrtu:
Kodni broj:
Proizvođač:
Model:
Serijski broj:

Podaci o stroju ili opremi se nalaze na natpisnoj pločici, tehničkoj dokumentaciji, nacrtima, korisničkom priručniku i osnovnoj listi podataka (data sheet).

Izrada baze podataka o inventaru je kompleksan i dugotrajan posao, međutim jednom kada je kvalitetno napravite uvelike će vam olakšati svakodnevan rad sa inventarom.

Bazu podataka u aplikaciji za praćenje inventara treba redovito ažurirati i nadopunjavati tako da uvijek imate aktualne podatke.

Ažurna baza podataka je jedan od temeljnih stupova održavanja opreme u procesnoj industriji.

6 Preporuka za održavanje rotacijske opreme

Rotacijska oprema u procesnoj industriji (pumpe, kompresori, turbine, reduktori, ventilatori, mješalice, dizel motori, puhala, transportne trake, separatori,…) je neizostavan dio svakog prerađivačkog i proizvodnog postrojenja, često i srce određene proizvodne jedinice.

S obzirom na kritičnost pojedinih strojeva, rijetko kad je neka proizvodna jedinica otporna na dugotrajan zastoj uzrokovan kvarom rotacijskog stroja.

Rotacijska oprema je u neprekidnom radu 24 sata dnevno, 7 dana tjedno i tako cijele godine, svaki pa i najmanji neplanirani zastoj uzrokuje gubitke u proizvodnji i profitu.

U ovom odlomku ćemo razmotriti općenite preporuke za pouzdan rad rotacijske opreme. Specifične preporuke ovise o vrsti stroja, njegovo namjeni i tipu industrije, npr. način održavanja pumpi i separatora u tvornici lijekova se razlikuje od održavanja istih strojeva u petrokemiji ili tvornici hrane.

  1. Čistoća ulja za podmazivanje: svi rotacijski strojevi se podmazuju. Najveći neprijatelj podmazivanja su čestice koje onečiste mazivo i u konačnici dovedu do oštećenja ležajeva.

Dodatno, maziva moraju biti odgovarajuće uskladištena i korištena.

  1. Izbor odgovarajućeg stroja: prosječna starost rotacijske opreme u Hrvatskoj varira u rasponu 20 – 40 godina, ovisno o vrsti industrije.

Strojevi koji su prije radili, sada rade s poteškoćama ili uopće ne rade zbog brojnih razloga.

Promijenio se radni medij, promijenio se dio proizvodnog procesa, proizvođač je prestao proizvoditi rezervne dijelove pa popravci više nisu mogući, proizvođača je kupio konkurent i nastavio proizvoditi prilagođene rezervne dijelove koji ne odgovaraju vašim strojevima, stroj je nebrojeno puta popravljan i nadograđivan, tehnička dokumentacija je nepotpuna i/ili nedovoljna….

Bitno je ostati fleksibilan i na vrijeme nabaviti novi stroj jednakih ili poboljšanih radnih performansi ili napraviti tvorničku nadogradnju kod originalnog proizvođača (ako još postoji).

3)** Planirani intervali održavanja i servisiranja:** svake godine u siječnju potrebno je sastaviti godišnji plan održavanja i servisa te naručiti unaprijed rezervne dijelove. Okvirne datume servisa treba ravnati prema rokovima isporuke rezervnih dijelova te uvijek imati na skladištu obavezne rezervne dijelove za popravak kritičnih strojeva.

Treba napraviti plan preventivnih aktivnosti, provjeriti i po potrebi revidirati plan podmazivanja i plan pregleda specifičnih strojeva ili pomoćnih sustava koje izvode isključivo ovlašteni serviseri.

Tako ćete unaprijed rezervirati ovlaštene servisere da dođu upravo onda kada vam je potrebno zato što puno ovlaštenih tvrtki istovremeno pokriva područje nekoliko zemalja pa se može dogoditi da vam ne mogu doći „preko noći“ jer ih je već rezervirao netko iz susjednih zemalja.

Prema iskustvu i uvjetima proizvodnje, planove održavanja i servisiranja treba redovito prilagođavati.

  1. Rezervni dijelovi i materijali: potrebno je unaprijed specificirati i naručiti sav potreban inventar za popravak.

Digitalne aplikacije za praćenje inventara olakšavaju taj posao tako da se za svaki stroj i komad opreme brzo i jednostavno može vidjeti koju su rezervni dijelovi i materijali dostupni na skladištu, koji su u dolasku te za koje je izdana narudžba.

Na praktičnim primjerima održavanja elastične fleksibilne spojke i klipova klipnog kompresora vidjet ćemo kako se specificiraju rezervni dijelovi i materijali.

  1. Iskrena komunikacija i realne procjene: kada dođe do kvara određenog stroja, djelatnik koji rukuje strojem treba iskreno reći kakvi su bili radni parametri i što je sve primijetio.

Često se dogodi da situacija u kojoj održavatelji postavljaju pitanja o kvaru radi određivanja uzroka i spriječavanja ponovne pojave kvara, a za uzvrat dobiju iskrivljene i mutne odgovore.

Također, kada održavatelji kažu da je procijenjeno vrijeme popravka stroja n dana (ili n sati), to je jedina točna procjena koju mogu dati u tom trenutku.

Naposljetku, kada imamo potpunu havariju uz (ni)malo rezervnih dijelova, mehanika i preciznost ne trpe požurivanje…

  1. Informiranost uz stalno učenje: zahvaljujući dostupnosti informacija na internetu, moguće je učiti iz najbolje prakse vodećih kompanija u svijetu iz određene branše.

Dostupan je veliki broj znanstvenih radova, tehničkih priručnika, baza znanja, studija slučaja i bezbroj tutorijala. Obavezno pripazite na pouzdanost izvora.

Kako budete sve dublje istraživali određenu problematiku vidjet ćete na koji način je isti ili sličan problem riješen negdje drugdje u svijetu i unaprijediti svoje znanje.

Primjer 1. Osnove održavanja fleksibilne elastične spojke

Spojka je strojni element koji spaja pogonski i pogonjeni stroj, npr. elektromotor i pumpu, elektromotor i kompresor ili turbinu i pumpu.

Kod rotacijske opreme najčešće se koriste fleksibilne ili krute spojke.

Danas ćemo vidjeti koji su osnovni koraci u održavanju fleksibilnih elastičnih spojki poput ovih prikazanih na slici.

quickflex-thumbs.jpeg
Slika: Elastična spojka s gumenim umetkom i međumostom

Norma API 671 definira spojke za posebne namjene, dok norme API 610 definira spojke za opće namjene. Norma ISO 10441 specificira posebne fleksibilne spojke za kritične strojeve koji rade dulje periode bez zaustavljanje, pri visokom broju okretaja i okretnom momentu te nemaju rezervnu poziciju u slučaju ispada.

Primjena normi prilikom izrade, nabave i upotrebe fleksibilne spojke osigurava ispunjavanje zahtjeva kvalitete.

Brzina vrtnje i moment su primarni čimbenici za određivanje modela fleksibilne spojke, preostali elementi su način balansiranja, način sastavljanja i montaže te označavanje.

Preventivno održavanje elastične spojke obuhvaća okretanje spojke rukom kada je stroj u mirovanju. Tako provjeravamo prohodnost.

Potom treba kontrolirati stanje vijaka i njihovu pritegnutost te vizualno provjeriti stanje umetka ili lamela.

Još jedna dobra praksa preventivnog održavanje je da spojku treba periodički pregledavati u potrazi za znakovima trošenja, početne korozije, oštećenja ili zamora materijala.

Kada se zamijeti i najmanja pukotina, obavezno zamijeniti umetak ili lamele.

Isti postupak treba primijeniti prilikom periodičke provjere centriranja kada se spojka demontira.

Kvarovi elastične spojke su uglavnom lom radi većeg torzijskog preopterećenja ili necentriranosti, pucanje lamela ili gumenog umetka.

Kada se određeni tip loma ponavlja, prvo treba provjeriti je li izabrana i montirana odgovarajuća spojka ovisno o snazi pogonskog stroja i radnom broju okretaja.

Nakon učestale pojave ponavljajućeg loma međumosta ili umetaka napravi se zakašnjela provjera pa se otkrije da je ugrađen jači elektromotor i tada postojeća spojka više nije adekvatna.

Korektivno održavanje elastičnih spojki se svodi na zamjenu oštećenih gumenih umetaka ili lamela. Započinje pregledom dijelova u skladištu u potrazi za oštećenjima umetaka ili lamela, navoja i provrta te glavčina ako se mijenja čitava spojka.

Ako spojka ne ide odmah u montažu, potrebno ju je čuvati u originalnom pakiranju u horizontalnom položaju, na suhom mjestu i temperaturi okoline sve do montaže.

Uz spojku obično dolazi i dokumentacija proizvođača koju treba čuvati za buduću upotrebu s dokumentacijom stroja na koji se ugrađuje.

Kada se planira zamjena spojke, potrebno je izmjeriti dimenzije postojeće spojke, posebno provrte glavčina, koncentričnost i paralelnost s licem prirubnica.

Prilikom montaže često je potrebno grijati glavčine, međutim ne preporučuje se grijanje na temperaturu veću od 175°C jer će dovesti do dilatacija materijala.

Treba provjeriti i nacrte vratila na koje se glavčine montiraju jer se dimenzije provrta i rukavca razlikuju. U slučaju da imate razliku u dimenzijama, vratilo se tokari na potrebnu mjeru i nakon toga balansira.

DBSE (distance between shaft ends, udaljenost između krajeva vratila) se mjeri od lica glavčine do drugog lica glavčine što je prikazano na slici.

dbse.png
Slika: Mjerenje udaljenosti DBSE

Primjer loše prakse je mjerenje udaljenosti od kraja vratila pogonskog stroja do kraja vratila pogonjenog stroja.

Potom se okretanjem na ruku provjeri vrtnja obaju vratila s montiranim glavčinama. Nakon toga se montiraju umeci ili lamele i međumost, ponovno se provjeri centriranje i rukom okrene montirana spojka 4 do 5 puta radi kontrole neometane vrtnje u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru.

Treba voditi računa i o tolerancijama dozvoljenih odstupanja za pomake u vertikalnom i horizontalnom smjeru.

Svaki proizvođač spojke u dokumentaciji daje dozvoljene tolerancije, međutim te vrijednosti treba uzeti s oprezom jer se spojka kao takva ne centrira već se centriraju vratila pogonskog i pogonjenog stroja. Na kraju se montira zaštitna mreža ili pokrov.

Prilikom zamjene pogonskog stroja jačim potrebno je voditi računa zadovoljava li postojeća spojka nove nastale uvjete i ako ne zadovoljava, tada treba istovremeno zamijeniti i spojku.

Na skladištu treba imati raspoložive gumene umetke, lamele pa čak i čitave spojke u nekim spojevima. Rezervni dijelovi se u aplikaciji za praćenje inventara specificiraju na sljedeći način:

Tehnološka oznaka stroja: 123-K-001A
Namjena: spajanje kompersora za dobavu mješavine plinova i elektromotora
Rezervni dio: Gumeni umetak za fleksibilnu elastičnu spojku
Količina potrebna za ugradnju: 2kom
Materijal izrade: Poliuretan elastomer
Oznaka nacrta: 123456789
Pozicija na nacrtu: 8
Kodni broj rezervnog dijela: ELUM654
Model spojke: A251
Serijski broj stroja: 084678WYX
Proizvođač: Kompanija d.o.o.

Jedan primjer loše prakse je zamjena samo polomljenih lamela, dok se preostale postojeće lamele zadržavaju i montiraju nazad.

Kada se mijenjaju lamele, treba zamijeniti sve lamele novima čak i kada pri vizualnom pregledu nisu oštećene jer su već bile komprimirane prilikom prethodnog pritezanja i došlo je do izvijanja i deformiranja metala pa nisu više upotrebljive.

Prilikom zamjene gumenih umetaka, treba zamijeniti sve oštećene gumene umetke novima.

Primjer 2: Čemu služe prsteni na klipnom kompresoru?

Svaki klip na klipnom kompresoru ima određen broj vodećih klipnih prstena i klipnih prstena za struganje ulja te raznoraznih čestica koje se nerijetko nađu na unutarnjoj strani cilindra klipnog kompresora.

U svakodnevnom govoru nazivamo ih prsteni strugači. Na slici je prikazan primjer jednog klipa s 2 vodeća prstena i 6 prstena strugača.

Svaki proizvođač klipnog kompresora proračunski određuje konstrukciju klipa te broj potrebnih klipnih prstena.

piston-rings-rider-ring-500x500.webp
Slika: Klip sa 6 prstena strugača i 2 vodeća prstena (Izvor)

Svaki tip klipnog kompresora ne sadrži jednak broj prstenova na klipovima, štoviše različiti modeli kompresora proizvedeni kod istog proizvođača mogu imati i imaju montiran različiti broj prstenova.

Ono što im je zajedničko je najčešće materijal od kojeg su prsteni izrađeni te promjeri prstena.

Tako si proizvođač pojednostavljuje proizvodni proces i smanjuje troškove proizvodnje klipnih prstenova.

Danas na tržištu postoje i tvrtke koje proizvode zamjenske klipne prstenove (konstruirane reverzibilnim inženjeringom) i tako izravno konkuriraju originalnom proizvođaču kompresora za svoj dio kolača na tržištu.

Kada vam se predstavi tvrtka za potencijalnu suradnju i isporuku rezervnih dijelova za vaše kompresore, koja nije originalni proizvođač kompresora (OEM – original equipment manufacturer), nemojte se ustručavati postaviti im pitanja: na koji način proizvode rezervne dijelove, čime garantiraju istovjetnost zamjenskih dijelova te koliki je MTBF strojeva gdje su njihovi rezervni dijelovi ugrađeni.

Pritom imate potpuno pravo tražiti da vam pokažu konkretne brojke.

Sljedeća pozicija gdje se inače koriste prsteni za struganje ulja je uljna brtvenica označena žuto na sljedećoj slici i montirana na stapajicu.

reciprocating-compressor-03.jpeg
Slika: Klipni kompresor s označenim uljnim prstenima na uljnoj brtvenici (Izvor)

Prsteni uljne brtvenice prikazani na slici sudjeluju u povećanju pouzdanog rada klipnog kompresora tako da sakupljaju višak ulja za podmazivanje kada se stapajica kreće linearno, ravnomjerno ga raspoređuju duž stapajice i spriječavaju otjecanje prema visokotlačnom dijelu kompresora.

Broj prstena također varira od proizvođača do proizvođača, definiran je konstrukcijom uljne brtvenice.

Da bi bili efikasni, uljni prsteni moraju ukloniti viškove ulja sa oboda po čitavoj duljini stapajice tijekom njenog gibanja te imati konstrukcijski profil takav da ulje može slobodno otjecati sa njih.

Pravilno montirani prsteni uljne brtvenice smanjuju pretjerano trošenje ulja za podmazivanje čime se smanjuje trošak ulja te spriječavaju istjecanje u okolinu.

Određeni tipovi uljnih prstena imaju dodatnu ulogu brtvljenja u slučaju propuštanja plina.

Na poprečnom presjeku sa desne strane na sljedećoj slici vidimo radijalne utore za ujednačenije raspoređivanje ulja te provrte za dreniranje viška ulja.

Prsteni uljne brtvenice.png
Slika: Prsteni uljne brtvenice (Izvor)

Prsteni se izrađuju od metalnih i od nemetalnih materijala.

Nemetalni materijali su PTFE kompoziti koji omogućavaju fleksibilnost prstena prilikom rada kako bi unutarnjim promjerom kontinuirano prianjao uz stapajicu i tako održavao pravilno raspoređivanje ulja bez propuštanja.

Na taj način sprječava se trošenje stapajice. Prema istraživanjima, prsteni od kompozitnih materijala uklanjaju do 11% više ulja sa stapajice i traju 64% vremena dulje u usporedbi s brončanim prstenima.

Pravilno montirani prsteni izrađeni od odgovarajućeg materijala tako doprinose održavanju optimalnih performansi kompresora i povećavaju pouzdanost rada.

Dobra praksa je na skladištu treba imati dostupne klipne prstene i prstenove uljne brtvenice. Rezervni dijelovi za klipne kompresore se u aplikaciji za praćenje inventara specificiraju na sljedeći način:

Tehnološka oznaka stroja: 123-K-001A
Namjena: kompersora za dobavu mješavine plinova
Rezervni dio: Klipni prsten
Količina potrebna za ugradnju: 2kom
Materijal izrade: PTFE
Oznaka nacrta: 397589
Pozicija na nacrtu: 2
Kodni broj rezervnog dijela: PIST008
Model spojke: ABCD-333
Serijski broj stroja: 084678WYX
Proizvođač: Kompanija d.o.o.

Zaključak

Svako skladište rezervnih dijelova predstavlja kompleksan i fluidan sustav inventara.

Skladišno poslovanje ima ogroman potencijal za korištenje aplikacija za praćenje inventara, prostor za poboljšanje i smanjenje troškova, praćenje i upravljanje inventarom, tijekom narudžbi, isporuka i dostava materijala.

Studija Marketwatch-a iz 2023. predviđa najveći rast CAGR od 21.0% u segmentu aplikacija za praćenje inventara do 2030. implementacijom softverskih rješenja u „oblaku“ za kompanije male i srednje veličine.

Tvrtke koje su već implementirale računalne programe za upravljanje održavanjem će najveće koristi imati pravovremenim specificiranjem materijala u aplikaciji za praćenjem inventara, redovitom primjenom preporuka za pravilno održavanje strojeva i opreme te aktivnim praćenjem ključnih pokazatelja uspješnosti.

Katarina Knafelj Jakovac
Katarina Knafelj Jakovac social media icon
15. veljače 2024.

Katarina Knafelj Jakovac je inženjerka strojarstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u naftnoj industriji. Certificirani lider za pouzdanost opreme specijalizirana za strojarsku opremu i operativnu izvrsnost. Autorica je bloga Strojarska Radionica gdje dijeli profesionalno znanje i osobno iskustvo u održavanju različitih rotacijskih strojeva, strojnih sustava i procesne opreme. Obožava mehaniku, nauku o toplini i motore sa unutarnjim izgaranjem. Posvećena je kontinuiranom unaprjeđenju održavanja strojeva i kvalitetnog gospodarenja fizičkom imovinom.