Logo
Metrikon
Najčešći pojmovi i kratice iz strojarskog održavanja
Preporuke

Najčešći pojmovi i kratice iz strojarskog održavanja

  • Katarina Knafelj Jakovac

    2. veljače 2024.

S kime god da ste danas razgovarali, kladim se da ste upotrijebili barem desetak kratica.

Svuda oko nas čujemo i vidimo skraćenice za bezbroj pojmova u svakodnevnom životu, poput aka, wifi, lol, btw, rl, go, f2f, b4 i sl.

Definicija skraćenice ili kratice u rječniku glasi:

Kratice su u pismu kraćene nepotpuno ispisane riječi.

Upotrebljavaju se od najstarijih vremena (radi uštede pisaćeg materijala, napora pri urezivanju riječi u kamen ili kovinu, radi bržeg pisanja i sl.). Najčešće se krate: nazivi za mjere i novac, osobna imena, počasni naslovi, oznake zanimanja, riječi koje se često ponavljaju.

Za svakodnevnu upotrebu kratica u govoru i u pisanju postoje brojni razlozi. Skraćenice omogućavaju jednostavno razumijevanje i pamćenje kompliciranih pojmova i formula.

Screenshot 2024-02-01 at 21.40.19.png
Izvor: Izradile kolege iz Neurosa

Također, one olakšavaju i ubrzavaju prijenos informacija posebno prilikom izrade tehničkih priručnika ili izvještavanja.

business-commerce-downsize-downsizing-acronym-department-bureaucrat-dcrn695_low.jpeg
(Izvor)

Održavanje fizičke imovine je jedna od niza industrijskih branši koja posjeduje i koristi specifičan jezik sastavljen od stotina specifičnih izraza, pojmova i kratica.

Dodamo li na to jezične specifičnosti svake zemlje i/ili regije, situacija ponekad postaje poražavajuća.

Strojarsko održavanje dominantno koristi engleske pojmove i brojne skraćenice koje su se udomaćile u hrvatskom jeziku i postale nezamjenjive u svakodnevnoj komunikaciji.

Bilo da ste već iskusan inženjer ili početnik na prvom poslu u inženjerskoj struci, lako je izgubiti se među čitavom hrpom kratica i mnoštva pojmova iz engleskog govornog područja koje smo naprosto usvojili i prihvaćamo zdravo za gotovo jer:

a) su to riječi koje se stalno ponavljaju
b) jedinstven hrvatski prijevod ne postoji ili je užasno nezgrapani
c) pisana i verbalna komunikacija je lakša, pojednostavljena, uz minimum izgubljenog vremena i živaca.

U kojoj god branši radili, jedno je sigurno: nitko se ne rađa sa kompletnim poznavanjem stručne terminologije i svih postojećih i budućih kratica. Važno je da uvijek budete u tijeku i sustavno nadograđujete znanje iz stručne terminologije.

Acronym-Image.jpeg
(Izvor)

SkraćenicaObjašnjenje pojma (ENG)Značenje pojma (HR)
ACHEAir-Cooled Heat ExchangerIzmjenjivač topline sa zračnim hlađenjem
AIMAsset integrity managementUpravljanje stanjem imovine
AIPAsset investment planningPlaniranje investicija u imovinu
ALMAsset lifecycle managementUpravljanje životnim ciklusom imovine
APCAdvanced process controlNapredna kontrola procesa
APIAmerican Petroleum InstituteAmerički institut za naftu (i derivate)
ASMEAmerican Society of Mechanical EngineersAmeričko udruženje inženjera strojarstva
ASTMAmerican Society for Testing and MaterialsAmeričko udruženje za ispitivanja i materijale
ASVAnti Surge ValveVentil protiv pumpanja
BOMBill of materialsLista materijala za neki stroj ili opremu
BPIBusiness process improvementUnaprjeđenje poslovnog procesa
BPVBack pressure valveVentil za spriječiti povrat tlaka
CBLCompetency based learningUčenje utemeljeno na kompetencijama
CDUcontrol distribution unitJedinica za distribuciju kontrolnih signala
CFDcomputational fluid dynamicsRačunalna dinamika fluida
CbM or CMCondition Based Monitoring / Condition MonitoringPraćenje stanja ili Praćenje utemeljeno na stanju opreme
CILCritical items listPopis kritične imovine
CMMSComputer maintenance management system/softwareRačunalni sustav ili softver za računalnu podršku upravljanja održavanjem
CoCCertificate of conformityCertifikat o sukladnosti
CUICorrosion Under InsulationPojava korozije ispod izolacije (obično na cijevima)
DCSDistributed Control SystemDistribuirani sustav kontrole
EDG/EDGEEmergency Diesel GeneratorDizelski generator u slučaju nužde
ECMSElectrical Control and Monitoring SystemElektrični sustav za kontrolu i motrenje
EHUElectro-Hydraulic UnitElektrično hidraulična jedinica
EMCSEnergy Management and Control SystemsSustav za upravljanje i kontrolu energije
EPCengineering, procurement and constructionInženjering, nabava i izgradnja
EPUElectrical Power UnitElektrična jedinica za napajanje
ERPEnterprise resource planningPlaniranje resursa u kompaniji
ESDEmergency Shut-DownZaustavljanje (obustava) u slučaju nužde
ESPElectric Submersible PumpUronjiva pumpa na električni pogon
FCVFlow Control ValveVentil za kontrolu protoka
FDFForced Draft FanVentilator koji omogućava prisilno strujanje zraka
FDSfunctional design specificationSpecifikacija funkcionalne konstrukcije
FEEDfront-end engineering designRazvojni proces projektnog rješenja
FIfinal inspectionZavršno ispitivanje
FLAPfluid level above pumpRazina radnog medija iznad pumpe
FMFacility managementUpravljanje fizičkom imovinom kompanije
FMEAFailure modes, & effects analysisAnaliza uzroka i posljedica kvarova
FMECAFailure Modes Effects Criticality Analysis.Analiza uzroka, posljedica i kritičnosti
FOFFace of FlangeLice prirubnice
FRACASFailure Reporting, Analysis, and Corrective ActionKvar, izvještavanje, analiza i korektivne radnje
FTRFunction Test ReportIzvještaj o funkcionalnom ispitivanju
GTC/GGas Turbine Compressor/GeneratorPlinska turbina, Kompresor/Generator
HACCPhazard analysis and critical control pointsAnaliza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka
HAZOPHazard and Operability StudyAnaliza rizika u procesnim postrojenjima
HHPHydraulic HorsepowerSnaga mjerena na hidrauličnoj kočnici
HSEHealth, Safety and EnvironmentZdravlje, Sigurnost i okoliš
HVDCHigh Voltage Direct CurrentVisokonaponska istosmjerna struja
IMRInspection Maintenance and RepairInspekcija, Održavanje i popravci
IOMInstallation, Operation and Maintenance ManualPriručnik za ugradnju, rad i održavanje
IRCInspection Release CertificatePotvrda o obavljenom ispitivanju
JTSJointsSpojevi / spojnice
KPIKey Performance IndicatorKljučni pokazatelj uspješnosti
LDARLeak Detection and RepairOtkrivanje i sanacija propuštanja (npr. na cijevima)
LUMachinery lubricationPodmazivanje strojeva
MITMechanical Integrity TestIspitivanje mehaničke čvrstoće
MMMechanical MaintenanceStrojarsko održavanje
MOCManagement of changeUpravljanje promjenama
MRPMaterial Requirements planningPlaniranje potrebne količine materijala
MROMaintenance, Repair, and OverhaulOdržavanje, popravak i remont
MTBFMean time between failuresSrednje vrijeme između kvarova
MTTFMean time to failureSrednje vrijeme do pojave kvara
MTTRMean time to repairSrednje vrijeme do popravka
NACENational Association of Corrosion EngineersNacionalno udruženje inženjera za koroziju
NBNominal BoreNazivna dimenzija provrta
NDTNondestructive TestingMetoda ispitivanja (materijala ili zavarenog spoja) bez razaranja
NRVNon Return Valvenepovratni ventil
O&MOperations and MaintenanceRad i održavanje
ODROperator driven reliabilityPouzdanost opreme temeljena na radu operatera
OEEOverall Equipment EffectivenessCjelokupna efektivnost imovine
OEMOriginal Equipment Manufacturer
Screenshot 2024-02-02 at 11.47.54.png
(Izvor)
Originalni proizvođač opreme
ORMOperability Reliability MaintainabilityRadno stanje, pouzdanost i održivost
OTPOperational Test ProcedureRadna procedura za ispitivanje
OTSOperator training simulator / operator training systemTrening sustav ili simulator za operatere
PMPreventive MaintenancePreventivno održavanje
PdMPredictive MaintenancePrediktivno održavanje
PFDProcess Flow DiagramDijagram tijeka procesa
P&IDProcess and Instrument DiagramShema procesnih tokova i instrumentacije
P&IPiping and instrumentation diagramShema cjevovoda i instrumentacije
PMPlanned maintenancePlansko održavanje
PMIPositive material identificationPozitivno identificiranje materijala
PMOPlanned Maintenance OptimizationPlanska optimizacija održavanja
PLCProgrammable logic controllerProgramirani logički kontroler
PPPump pressureTlak pumpe
PPMPart per millionUdio neke tvari u milijunu količine istovrsne tvari
PRVPlant Replacement ValueUkupna vrijednost postrojenja kada bi se zamijenila sva ugrađena oprema
PSMProcess safety managementUpravljanje procesnom sigurnošću
QCQuality controlKontrola (ispitivanje) kvalitete
QCRQuality Control ReportIzvještaj o kontroli kvalitete
RBIRisk based inspectionInspekcija opreme temeljem rizika
RCDReliability centred designKonstruiranje usmjereno na pouzdanost
R&MRepair and MaintenancePopravci i održavanje
R&MReliability & MaintainabilityPouzdanost i održavanje
RAMReliability, Availability, and MaintainabilityPouzdanost, Raspoloživost i Održavanje (stroja ili opreme)
RCARoot Cause AnalysisAnaliza uzroka i posljedica (kvarova)
RCFARoot Cause Failure AnalysisAnaliza uzroka, kvarova i posljedica
RCMReliability-centered maintenanceOdržavanje usmjereno na pouzdanost
ROIReturn on investmentPovrat investicije
RPNRisk Priority NumberPrioritetni broj prema riziku
RTFRun-to-FailurePuštanje stroja u radu sve dok se ne dogodi kvar
SAMPStrategic asset management planStrateški plan upravljanja imovinom
SILSafety integrity levelIntegrirana razina sigurnosti
SOPStandard operating procedureStandardna radna procedura
SPCStatistical Process ControlStatistička kontrola procesa
TQMTotal Quality ManagementSveobuhvatno upravljanje kvalitetom
TQMTotal Productive MaintenanceSveukupna produktivnost održavanja
VISMEViscosity MeasurementMjerenje viskoznosti
WIWork instructionRadne upute
WMSWarehouse management systemSustav upravljanja skladištem
WOWork orderRadni nalog

Tablica sa popisom kratica poslužit će kao šalabahter prilikom savladavanja terminologije iz strojarskog održavanja i kao podsjetnik za brzo pojašnjenje određenog pojma.

Abecednim redom navela sam najčešće korištene kratice iz engleskog jezika koje se redovito spominju u procesnoj industriji.

U drugom stupcu tablice je naveden puni engleski naziv dok je u trećem stupcu najbliži hrvatski prijevod.

Razumijevanje i upotreba skraćenica iz strojarskog održavanja će vam ubrzati i olakšati snalaženje u kompleksnom svijetu održavanja i upravljanja fizičkom imovinom.

Za kvalitetno upravljanje fizičkom imovinom, svaka kompanija mora definirati brojne pojmove i usvojiti ih u poslovne prakse i u sve aspekte održavanja.

Što kada jednom usvojite sve definicije i pojmove? Morate ih podijeliti i raširiti na svim razinama kompanije.

I obavezno osmisliti odgovarajuće kratice jer ih pogotovo preferiraju mlađe generacije 😊

Katarina Knafelj Jakovac
Katarina Knafelj Jakovac social media icon
1. veljače 2024.

Katarina Knafelj Jakovac je inženjerka strojarstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u naftnoj industriji. Certificirani lider za pouzdanost opreme specijalizirana za strojarsku opremu i operativnu izvrsnost. Autorica je bloga Strojarska Radionica gdje dijeli profesionalno znanje i osobno iskustvo u održavanju različitih rotacijskih strojeva, strojnih sustava i procesne opreme. Obožava mehaniku, nauku o toplini i motore sa unutarnjim izgaranjem. Posvećena je kontinuiranom unaprjeđenju održavanja strojeva i kvalitetnog gospodarenja fizičkom imovinom.