Logo
Metrikon
10 Preporuka za ispravno korištenje moment ključa
Preporuke

10 Preporuka za ispravno korištenje moment ključa

 • Katarina Knafelj Jakovac

  28. studenoga 2023.

Ispravno korištenje profesionalnog alata ima veliku važnost u popravcima strojeva i opreme, remontnim radovima i generalnim servisima.

Pogrešna upotreba alata prilikom sastavljanja stroja uzrokuje kraći radni vijek stroja i predstavlja opasnost za sigurnost djelatnika i ugrožava okoliš jer stalno imamo prisutan povećan rizik od nastanka neočekivane havarije. U ekstremnim slučajevima, stroj može zaribati, eksplodirati ili se razletjeti.

Najčešći kvarovi rotacijskih strojeva nastalih kao posljedica neadekvatne upotrebe alata su otkazivanje ležajeva zbog smanjene zračnosti, pojava inicijalnih pukotina na kućištu zbog prejake zategnutosti vijaka, labavost dijelova radi neodgovarajućeg momenta pritezanja te prenapregnutost vijčanih spojeva na prirubnicama.

Glavni način sprječavanja ovakvih kvarova jest pravilna upotreba moment ključa, u svakodnevnom govoru često poznatog i pod nazivom kilo ključ.

Što je moment ključ i čemu služi?

Moment ključ je vrsta preciznog alata konstruiranog tako da se primjeni odgovarajuća sila pritezanja na vijčani spoj.

Njegov naziv potječe od toga što prilikom pritezanja primjenjujemo moment sile izražen u njutnmetrima na krak određene duljine, ovisno o samoj veličini alata. Kilo ključ svoj naziv vuče od starinske jedinice za mjerenje intenziteta sile tkz. kiloponda.

Izumio ga je početkom 20. stoljeća Conrad Bahr i od tada je u upotrebi u brojnim industrijskim granama i tehničkim branšama zbog svoje svestrane primjene, kompaknosti i preciznosti.

Na tržištu postoje mehanički, električni i pneumatski moment ključevi, pri čemu ćemo se ovdje osvrnuti na pravilnu upotrebu mehaničkog tipa moment ključa.

Najčešće korišteni ručni tip je poznat pod nazivom klik moment ključ i prikazan je na slici 1. Kada mehanizam u glavi moment ključa dosegne prethodno definirani i namješteni moment tijekom pritezanja matice ili glave vijka začuje se zvuk klik. Složeniji moment ključevi Prethodno definirani moment određuje korisnik moment ključa ili djelatnik zadužen za vođenje radova i kontrolu kvalitete vijčanog spoja.

Postoje i mehanički moment ključevi koji služe isključivo za provjeru pritegnutosti vijčanog spoja.

Glavni dijelovi jednostavnog klik moment ključa.png
Slika: Glavni dijelovi jednostavnog klik moment ključa (Izvor: Arhiva autorice)

Profesionalni mehanički moment ključevi obavezno imaju skalu za određivanje momenta i kočnicu za blokiranje na ručki, pri čemu digitalna verzija omogućava ručni unos vrijednosti momenta pritezanja pomoću tipki.

Mehanički moment ključ sa skalom i kočnicom.png

Slika: Mehanički moment ključ sa skalom i kočnicom (Prilagođeno prema Izvor)

Mehanički moment ključ sa digitalnim unosom.png
Slika: Mehanički moment ključ sa digitalnim unosom (Prilagođeno prema Izvor)

Električni moment ključ poput ovoga na slici pogone se litij-ionskim baterijama i dolaze sa brojnim naprednim funkcionalnostima poput automatskog podešavanja kuta glave, pohrane podataka o vrijednostima momenata i ugrađenim elektromotorom bez četkica.

Električni moment ključ

Slika: Električni moment ključ (Izvor)

Skrenula bih pažnju na ponudu moment ključeva koji se prodaju u trgovačkim centrima robe široke potrošnje. Takvi moment ključevi su dobri za pritezanje jednostavnih prirubničkih spojeva poput onih na cijevima u kućanstvu pri čemu nije potrebna velika preciznost u radu i ne zahtijeva se točno definirani moment.

Međutim, njihovi najveći nedostaci su upitno podrijetlo, nepoznata kvaliteta materijala izrade što dovodi do bržeg trošenja i loma alata, nisu kalibrirani i ne podliježu godišnjoj provjeri umjeravanjem.

Posebno je problematičan kemijski sastav čelika zato što kod ovakvih alat proizvođači često štede na vanadiju i kromu, kada njih nema dovoljno alat će puknuti prilikom djelovanja silom jačeg intenziteta.

Tada ćete imati dodatni trošak jer trebate ponovno kupiti alat kojim ćete zamijeniti ovaj polomljeni da biste mogli nastaviti s radom. S druge strane, za poslove pritezanja u industrijskim postrojenjima obavezno treba koristiti moment ključeve renomiranih proizvođača profesionalnih alata.

Takvi alati dolaze sa garancijom, izrađeni su od visoko kvalitetnih čelika prema standardima ISO6789 ili ANSI/ASME B107/14 i GGG 686D te JJG 707. Moment pritezanja pri tome može odstupati maksimalno ± 3%.

Neovisno o vrsti moment ključa koji koristimo, s njime u kompletu će nam obavezno biti potreban komplet nasadnih ključeva, u našem svakodnevnom govoru poznatijih pod nazivom gedore te odgovarajućih adaptera.

Moment ključevi sa setom nasadnih ključeva (gedora) i adapterima

Slika: Moment ključevi sa setom nasadnih ključeva (gedora) i adapterima (Izvor: Arhiva autorice)

Kako koristimo i održavamo moment ključeve?

Neovisno o tome dotežemo li matice na vijcima koji spajaju kućište i poklopac centrifugalne pumpe ili dotežemo matice na vijcima bloka dizel motora s 8 cilindara, važno je da pravilno koristimo moment ključ.

Prilikom rada koristimo zaštitne radne rukavice i zaštitne naočale.

Svaki specijalizirani proizvođač mehaničkih strojeva i opreme u korisničkom priručniku s uputama za rad i održavanje daje raspon dozvoljenih momenata pritezanja, definira redoslijed pritezanja i pritom navodi koliko puta treba pritegnuti ili olabaviti maticu da bi djelovanje sile bilo jednoliko raspoređeno na površine.

Tablica za moment ključ prikazuje primjere vrijednosti momenata pritezanja za vijčane spojeve na brodskom dizel motoru sa 6 cilindara. Klasa čvrstoće vijaka je 8.8 odnosno 10.9.

Korisnički priručnik za motor Wartsila RT-flex58T-D
(Izvor)

U prvom stupcu navedene su nominalne veličine promjera vijaka prema standardu ISO 261 i ISO 262. Na desnoj strani tablice navedeni su odgovarajući momenti pritezanja vijaka sukladno klasi vijka.

Ovisno o nominalnoj veličini vijka treba primijeniti odgovarajući moment pritezanja i na tu vrijednost podesiti moment ključ. Za vijak M8 biti će potrebno namjestiti moment ključ na 20 Nm i potom izvršiti pritezanje, za vijak M10 moment ključ podešavamo na 40 Nm i tako redom.

Trebamo još voditi računa o podmazivanju navoja te o starosti korištenih vijaka i matica, s obzirom na to da ovi faktori jako utječu na moment pritezanja.

Npr. kada se radi o pritezanju vijčanih spojeva na opremi koja radi pod visokim temperaturama i pri visokim tlakovima radnih medija, pravilo struke je da se svaki put koriste potpuno novi vijci i matice preuzeti sa skladišta te da se nanese posebna vrsta masti prilikom montaže prirubničkih spojeva.

Preporuke za ispravno korištenje moment ključa:

 1. Pridržavajte se uputa proizvođača strojarske opreme u kojima se točno navodi smjer pritezanja prilikom korištenja moment ključa (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno smjeru kazaljke na satu) i odgovarajućih vrijednosti momenata pritezanja navedenih u tablicama.

Važan je redoslijeda pritezanja ovisno o broju vijaka poput redoslijeda prikazanog na slici.

Bolt tightening sequence depending on the number

Slika: Redoslijed pritezanja vijaka ovisno o broju

Proizvođač će navesti i broj potrebnih ciklusa stezanja i otpuštanja te propisati korištenje odgovarajućeg maziva ili Molykote paste na navojima.

Obično proizvođači i distributeri profesionalnih alata nude svojim kupcima i korisnicima kraće seminare, treninge i edukacije o pravilnom korištenju i održavanju njihovih alata pa svakako pitajte vašega distributera da za vas i vaše djelatnike organizira prilagođeni trening jednom godišnje.

Na taj način ćete dobiti vrijedne informacije i upotpuniti vještine svojih djelatnika, saznati koje su novosti na tržištu alata koje koristite i isprobati nove strojarske alate.

Ujedno imate priliku distributeru ili proizvođaču dati povratne informacije o vašim iskustvima korištenja njegovog alata u stvarnim uvjetima rada poput pritezanja vijčanih spojeva na automobilskih gumama ili prirubničkih spojeva na petrokemijskom izmjenjivaču topline.

 1. Koristite moment ključ za primjenu određenog momenta na vijčane spojeve prilikom završne faze sastavljanja strojeva ili opreme.

Nikako nemojte koristiti moment ključa kao primarni i jedini alat za pritezanje i otpuštanje vijčanih spojeva jer eto, zgodno je što ga imate pri ruci, žuri vam se da dovršite posao i nemate volje za otići po drugi, adekvatniji alat.

 1. Nemojte prijeći raspon ograničenja moment ključa. Pouzdanost mjerenja se temelji na postotku radnog raspona, pri čemu većina mehaničkih moment ključeva ima radni raspon od 20% do 100%.

 2. Nemojte koristiti produžetak ručke ili dodatne poluge prilikom pritezanja, osim ako to nije propisao proizvođač moment ključa.

Svaki moment ključ ima specifičnu duljinu pa ga je potrebno obuhvatiti na sredini ručke. Ako se koriste obje ruke, tada obuhvatite sredinu ručke jednom rukom preko druge.

Kada se koristi adapter, potrebno je jednom rukom izvoditi pritezanje dok se drugom rukom istodobno pridržava adapter, kao što je prikazano na slici.

Pritezanje sa adapterom

Slika: Pritezanje sa adapterom (Izvor)

 1. Okrećite moment ključ polagano i ujednačeno. Nemojte raditi nagle pokrete, tresti ključ ili ga naglo povlačiti.

Svako naglo i neravnomjerno rukovanje moment ključem dovest će do oštećenja priteznog mehanizma glave i poremetiti kalibraciju.

 1. Kada moment ključ prilikom pritezanja napravi “klik” ili kada se oglasi signalom (ako radite sa električnim moment ključem) znači da ste dotegli vijčani spoj traženim momentom i da trebate prestati s pritezanjem te ukloniti moment ključ, nasadni ključ i adapter ako je korišten.

 2. Redovito pregledavajte alat u potrazi za prisutnostima znakova oštećenja ili trošenja. Zamijenite nasadne ključeve ili gedore koji su oštećeni čim prije.

 3. Izbjegavajte bacanje ili ispadanje moment ključa na tvrde površine jer udarci mogu uzrokovati poremećaj kalibracije te nepovratna oštećenja.

U nekoliko navrata vidjela sam kada je glava mehaničkog ručnog moment ključa bila korištena za lagano lupkanje po brtvi kako bi bolje nalegla na površinu prirubnice.

Moment ključ nipošto nije zamjena za obični čekić niti za pajser!

Tako ćemo tako nepovratno uništiti kalibraciju priteznog mehanizma i elektronskog sklopa moment ključa.

Ako sumnjate u ispravnost kalibracije zbog pada ključa, pošaljite ga na ispitivanje ovlaštenom servisu, akreditiranom umjernom laboratoriju ili proizvođaču ako je alat pod garancijom ili ste sklopili ugovor za održavanje i umjeravanje.

 1. Moment ključ uvijek čuvajte u originalnoj kutiji zaštićen od vlage, utjecaja topline, korozivne atmosfere i prašine kada nije u upotrebi.

Moment ključ Komplet u zaštitnoj kutiji

Slika: Komplet u zaštitnoj kutiji (Izvor)

Ako imate tip “klik” moment ključa, spremite ga tako da ste prethodno radni raspon podesili na najnižu vrijednost.

 1. Jednom godišnje ili nakon svakih 5 000 ciklusa (ovisno što nastupi prvo) kalibrirajte moment ključ kod ovlaštenog i akreditiranog umjernog laboratorija prema standardu ISO/IEC 17025.

Vodite evidenciju kada je moment ključ bio posljednji put kalibriran.

Ako i sami imate ovlaštenu servisnu radionu i želite također dobiti ISO certifikat, ovlaštene certifikacijske kuće će prilikom pregleda vaše radione između ostaloga tražiti na uvid certifikate o umjeravanju preciznog alata pa je neophodno da imate ažurne sve potvrde o kalibriranju.

Kako pojednostaviti vođenje podataka o alatu?

Kada imate veliki broj preciznih profesionalnih alata, praćenje podataka o njihovom održavanju, umjeravanju, broju radnih sati i evidenciji korištenja postaje vrlo kompleksan i zahtjevan posao.

Ranije se evidencija vodila preko papirnate dokumentacije, potom je na red došlo praćenje preko excel tablica a napredne kompanije sada koriste računalne programe za upravljanjem održavanjem tkz. CMMS (computer maintenance management system) ili EAM (Enterprise asset management).

Na tržištu postoji više vrsta računalnih programa sa različitim karakteristikama i mogućnostima, ovisno o proizvođaču.

Svaki program ima različite module koji su prilagođeni korisniku, između ostalog modul za praćenje radnih naloga, rezervnih dijelova, evidencije kvarova i stanja skladišta.

Jedan od modula je namijenjen vođenju evidencije o alatima i potrebnoj pomoćnoj opremi koja služi za popravke, servise i ostale potrebne radove.

Moment ključevi, setovi gedora i adapteri se vrlo jednostavno evidentiraju u ovakvom modulu preko kartice alata koja je na jednom primjeru prikazana na sljedećoj slici i obavezno sadrži podatke:

 • Vrsta alata: Moment ključ
 • Proizvođač: Kompanija d.o.o.
 • Veličina nastavka za prihvat nasadnog ključa: 1/2
 • Dužina: 450 mm
 • Raspon: 28-210 Nm
 • Certifikat o kalibriranju prema ISO 6789:2017 se nalazi u privitku kartice alata

Zaključak

Alatom treba znati pravilno rukovati i brinuti se o njemu na odgovarajući način.

Svaki majstor ili tehničar kvalitetu svojeg rada ostvaruje vlastitim umijećem u kombinaciji sa profesionalnim alatom.

Moment ključ je neizostavan dio kompleta sa alatom u brojnim strukama.

Pravilna upotreba moment ključa i održavanje alata u ispravnom stanju doprinose bržem popravku svakog stroja, pouzdanom radu nakon popravka te produžavanju radnog vijeka strojeva i posljedično nižim troškovima održavanja.

Katarina Knafelj Jakovac
Katarina Knafelj Jakovac social media icon
28. studenoga 2023.

Katarina Knafelj Jakovac je inženjerka strojarstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u naftnoj industriji. Certificirani lider za pouzdanost opreme specijalizirana za strojarsku opremu i operativnu izvrsnost. Autorica je bloga Strojarska Radionica gdje dijeli profesionalno znanje i osobno iskustvo u održavanju različitih rotacijskih strojeva, strojnih sustava i procesne opreme. Obožava mehaniku, nauku o toplini i motore sa unutarnjim izgaranjem. Posvećena je kontinuiranom unaprjeđenju održavanja strojeva i kvalitetnog gospodarenja fizičkom imovinom.