Logo
Metrikon

Dokumentacija

>

Web aplikacija

>

Dobavljači

Dobavljači

supplier (3).png

Dodavanje i upravljanje dobavljačima

 1. U glavnom izborniku kliknite na Dobavljači.
 2. Kliknite gumb Novo.
 3. Unesite podatke o dobavljaču u odgovarajuća polja.
 4. Kliknite Spremi.

Kategorije dobavljača

novidobavljac.png

 1. U glavnom izborniku kliknite na Postavke.
 2. Pronađite sekciju Kategorija dobavljača i kliknite +.
 3. Unesite novu kategoriju dobavljača i kliknite Spremi.

NAPOMENA: Kategoriju dobavljača možete dodati prilikom dodavanja novog dobavljača. Kada dođete do opcije Kategorija, otvorit će vam se padajući izbornik kliknite na Novo. Unesite potrebne informacije i spremite promjene.

Prilaganje materijala dobavljača

materijal_dobavljac.png

 1. Kliknite na naziv dobavljača kako bi otvorili profil.
 2. Pronađite sekciju Materijali.
 3. Kliknite na gumb za učitavanje datoteka u desnom kutu sekcije Materijali.
 4. Odaberite datoteku koju želite učitati i kliknite na Otvori.

NAPOMENA: Isto možete napraviti prilikom dodavanja dobavljača. Na kraju forme nalazi se gumb za učitavanje datoteke.

Praćenje izvršenja radnog naloga dobavljača

dobavljac_pracenje.png

 1. U glavnom izborniku kliknite na Dobavljači.
 2. Kliknite na ime dobavljača kako bi otvorili profil.
 3. U sekciji Radni nalozi pronaći ćete sve radne naloge na kojima je dobavljač bio izvršitelj.

SAVJET: Koristite tražilicu za lakše pretraživanje dobavljača. Pretaživati možete po nazivu, šifri i nazivu imovine.

Zakažite rad dobavljača na radnom nalogu putem kalendara, ažurirajući ih prema potrebi.

 1. Kliknite na Kalendar.
 2. Dodajte novi radni nalog klikom na gumb Radni nalozi tako da kliznete po kalendaru i odaberete datum i vrijeme ili ručno upišete novi radni nalog klikom na odgovarajući datum.

SAVJET: Pretražite radne naloge prema zadanim pojedinostima kao što su tip, kategorija, lokacija ili izvršitelj da biste pronašli i upravljali svim radnim nalozima koji su vam potrebni.