Logo
Metrikon

Dokumentacija

>

Mobilna aplikacija

>

Radni nalozi

Radni nalozi

radninalozi_mobilna.png

Kreiranje i upravljanje radnim nalozima

 1. U glavnom izborniku dodirnite Prijava naloga.
 2. Unesite podatke o radnom nalogu u odgovarajuća polja.
 3. Ako je potrebno, dodirnite Dodatne informacije , dodajte detalje o radnom nalogu i spremite promjene.

NAPOMENA: Radni nalog je moguće kreirati i na stranici Nadzorna ploča dodirom na gumb +. Otvara se ista forma kao i za Prijava radnog naloga. Unesite sve potrebne podatke i dodirnite Spremi.

Filtriranje i pretraživanje radnih naloga

Da biste filtirali popis, učinite nešto od sljedećeg:

 • Za traženje radnog naloga unesite slova u polje za pretraživanje Pretraga radnog naloga.
 • Za filtriranje po kategoriji, tipu ili lokaciji, dodirnite predviđeno polje i odaberite jednu od ponuđenih kategorija/tipova/lokacija.
 • Možete sortirati naloge odabirom Svi ili Moji. Opcija Svi uključuje prikaz svih naloga, a opcija Moji uključuje prikaz naloga koje si stvorio i/ili na kojima se nalaziš u ulozi izvršitelja.
 • Dodirom na ikonu za filtriranje radnih naloga po statusu u zaglavlju aplikacije, imat ćete uvid koliko je radnih naloga po kojem statusu.
filtiranje_radninalozistr.gif
prepravka_filteri.gif

NAPOMENA: Na stranici Radni nalozi koristite filter po datumu za precizniju pretragu.

Dodavanje materijala na radne naloge

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Pronađite sekciju Materijali.
 3. Dodirnite + u zaglavlju sekcije Materijali.
 4. Odaberite jednu od opcija za učitavanje datoteka.

NAPOMENA: Materijal je moguće izbrisati dugim pritiskom na materijal koji želite ukloniti.

Dodjeljivanje radnih naloga tehničarima

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Pronađite sekciju Izvršitelji.
 3. Dodirnite gumb + u zaglavlju sekcije Izvršitelji.
 4. Odaberite nekog od ponuđenih zaposlenika kao vrstu izvršitelja.
 5. Kliknite Spremi.

SAVJET: Izvršitelja je moguće izbrisati dužim klikom na izvršitelja kojeg želite ukloniti.

Dodjeljivanje radnih naloga dobavljačima

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Pronađite sekciju Izvršitelji.
 3. Dodirnite gumb + u zaglavlju sekcije Izvršitelji.
 4. Odaberite nekog od ponuđenih dobavaljača kao vrstu izvršitelja.

SAVJET: Unesite adresu e-pošte dobavljača u polje Adresa e-pošte. Po želji, možete unijeti tekst u odjeljak Bilješka koji će biti poslan dobavljaču kao dio obavijesti.**

 1. Dodirnite Spremi.

NAPOMENA: Nakon ovih koraka, dobavljač će primiti posebnu poveznicu putem e-pošte koja mu omogućuje pristup radnom nalogu bez potrebe za prijavom u sustav Metrikon. Dobavljač će imati pristup isključivo dodijeljenom radnom nalogu, a ostala funkcionalnost sustava Metrikon bit će izvan njegova dosega.

Dodavanje troškova materijala i rada na radne naloge

Na stranici Troškovi možete vidjeti sve utrošene artikle, dodatne troškove i troškove rada na radnom nalogu.

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Dodirnite Troškovi na dnu.
 3. Pri dodavanju utrošenih artikala dodirnite gumb + u zaglavlju sekcije Utrošeni artikli.
 4. Unesite sve potrebne podatke i dodirnite Spremi.
 5. Pri učitavanju dodatnih troškova dodirnite gumb + u zaglavlju sekcije Dodatni troškovi.
 6. Odaberite naziv dodatnog troška iz padajućeg izbornika ili dodirnite + pored polja za pretragu da biste dodali novi trošak.
 7. Unesite vrijednost dodatnog troška i dodirnite Spremi.

NAPOMENA: Ako unesete vrijednost u drugoj valuti, ona će biti konvertirana u valutu vašeg poduzeća prema valutnom tečaju na dan dodavanja dodatnog troška

NAPOMENA: Dodirom na ikonu barcode prilikom dodavanja artikala u sekciji Utrošeni artikli artikal koji imate dodan s točno naznačenim kodom proizvoda, isti je moguće skenirati kamerom.

Dodavanje izvještaja radnim nalozima

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Na profilu radnog naloga pronađite sekciju Izvješća i dodirnite gumb *+ u zaglavlju sekcije.
 3. U prozoru Dodavanje izvještaja naloga unesite tekst.

SAVJET: Unesite relevantne informacije o napretku projekta, uključujući datum, opis aktivnosti koje ste obavili, postignute rezultate i eventualne poteškoće s kojima ste se susreli.

 1. Dodirnite Spremi.

NAPOMENA: U bilo kojem trenutku možete pregledati ili ažurirati izvještaje klikom na njihov naslov u sekciji Izvjetaji.

Praćenje napretka i završetka radnog naloga

Na stranici Radni nalozi nalaze se svi zaključeni radni nalozi, dok se na stranici Nadzorna ploča nalaze nezaključeni radni nalozi.

 1. Dodirnite karticu radnog naloga kako biste otvorili profil.
 2. Iz padajućeg izbornika odaberite status radnog naloga.

NAPOMENA: Ako odaberete npr. opciju Pauzirano, unesite opis pauziranja ili odaberite jedan od ponuđenih razloga.

 1. Nakon što ste pokrenuli radni nalog i sada je vrijeme da ga zaključite na profilu radnog naloga pronađite pored gumba Kreni simbol ✔️ kako bi zaključili radni nalog.