Logo
Metrikon

Dokumentacija

>

Web aplikacija

>

Ljudski resursi

Ljudski resursi

ljudski resursi (2).png

Dodavanje i upravljanje korisnicima

 1. U glavnom izborniku kliknite na Ljudski resursi.
 2. Kliknite gumb Novo.
 3. Unesite podatke o korisniku u odgovarajuća polja
 4. Kliknite Spremi.

Korisničke uloge i dopuštenja

U Metrikon aplikaciji imate mogućnost određenim korisničkim ulogama dodijeliti određena dopuštenja.

permisije.png

Korisničke uloge

Korisničke uloge koje se automatski generiraju pri stvaranju firme su:

 • Administrator (automatski su mu dodijeljena sva korisnička dopuštenja)
 • Poslovođa
 • Tehničar
 • Prijavitelj

Korisnička dopuštenja

Može upravljati korisnicima
Ovo korisničko dopuštenje podrazumijeva općenito upravljanje korisnicima, ima pristup stranici Ljudski resursi i može vidjeti sve korisnike iz te firme.
Može upravljati imovinom
Ima vidljivost imovine
Ako korisnik ima mogućnost samo vidljivosti imovine, on je samo može i vidjeti, ne može je uređivati, obrisati.. No, ako ima dopuštenje "Može upravljati imovinom", ono podrazumijeva napredno upravljanje imovinom (urediti, obrisati, dodijeliti korisniku i slično)

NAPOMENA: Primjetit ćete ako odaberete "Može upravljati imovinom" da se automatski odabere i korisničko dopuštenje "Ima vidljivost imovini". Zaključak je da nije moguće ukloniti neku od podređenih korisničkih uloga, ako je aktivna glavna.


Može upravljati postavkama
Svemu što se nalazi na stranici postavke, korisnik koji ima ovo dopuštenje može pristupiti. Ima pristup stranicama Modeliranje, Organizacija i Kategorije.
Može upravljati analitikom
Ako korisnik ima ovo dopuštenje, ima mogućnost vidjeti analitiku i sve što podrazumijeva tu stranicu.
Može upravljati radnim nalozima
Može zaključivati radni nalog
Može izvršavati radni nalog
Može pregledati sve radne naloge
Može upravljati izvršiteljima na radnom nalogu
Korisnik koji ima vršno korisničko dopuštenje "Može upravljati radnim nalozima" i kojima su automatski odabrana ostala dopuštenja ispod ima napredno upravljanje radnim nalozima, no ako npr. nije odabrana permisija "Može pregledati sve radne naloge", onda korisnik ima mogućnost vidjeti samo svoje radne naloge ili ako nema mogućnost upravljati izvršiteljima na radnom nalogu, ne može dodati izvršitelje.
Može upravljati artiklima
Može prilagoditi troškove radnom nalogu
Korisnik koji ima dopuštenje upravljanja artiklima ima mogućnost vidjeti sve artikle, dodavati i skidati sa skladišta, no ne može dodati troškove na radni nalog ako mu je onemogućena permisija "Može prilagoditi troškove radnom nalogu".
Može upravljati dobavljačima
Drugim riječima, korisnik koji ima ovo korisničko dopuštenje ima pristup listi dobavljača i može ih dodati na radni nalog.
Može slati obavijesti
Korisnik koji ima ovo korisničko dopuštenje može slati obavijesti ostalim korisnicima.

Dodjeljivanje imovine korisniku

imovine korisniku.png

 1. U glavnom izborniku kliknite na Ljudski resursi.
 2. Kliknite na gumb Novo za dodavnje nove imovine.
 3. Pronađite opciju Dodajte sve imovine korisniku, klikom na slider omogućit će vam se dodavanje svih imovina (slika desno). Ako slider ostane nekativan, možete odabrati koje imovine vežete uz korisnika (slika lijevo).

NAPOMENA: Na profilu korisnika klikom na gumb Imovina možete dodati ili ukloniti pojedinačno imovine s popisa klikom na gumb X.

Upravljanje korisničkim rasporedima i dostupnošću

Pratite napredak i završetak radnih naloga putem kalendara, ažurirajući ih prema potrebi.

korisnik.png

 1. Kliknite na ime korisnika kako bi otvorili profil.
 2. U sekciji Radni nalozi možete vidjeti na kojim je sve radnim nalozima korisnik radio.
 3. Klikom na gumb Kalendar, možete zakazati rad korisnika.
 4. Dodajte novi radni nalog klikom na gumb Radni nalozi tako da kliznete po kalendaru i odaberete datum i vrijeme ili ručno upišete novi radni nalog klikom na odgovarajući datum.

Slanje obavijesti

obavijesti.png

 1. U gornjem desnom kutu zaglavlja web stranice pronađite ikonu zvona.
 2. Kliknite na nju kako biste otvorili prozor s obavijestima.
 3. U prozoru s obavijestima pronađite gumb + i kliknite na njega.
 4. Unesite opis i primatelja u odgovarajuća polja.

SAVJET: Odaberite primatelja obavijesti iz padajućeg izbornika. Ako želite poslati obavijest svim primateljima, odaberite opciju Odabrati sve.

 1. Kliknite na gumb Pošalji.

Ponovno postavljanje lozinke

Lozinku je, u slučaju da ste je zaboravili moguće promijeniti klikom na opciju Zaboravili ste lozinku? prilikom prijave na sustav. Morat ćete unijeti adresu e-pošte korisničkog računa za poništavanje lozinke, nakon ćega ćete dobiti mail s poveznicom za promjenu lozinke. Također, lozinku je moguće promijeniti klikom na profil registriane osobe, u desnom kutu klikom na Promjena lozinke unesite prvo staru zatim novu lozinku i spremite promjene.

lozinka.png

Osobne preferencije

osobnepref.png

Korisnici mogu prilagoditi postavke prema svojim željama i potrebama, poboljšavajući tako svoje korisničko iskustvo i olakšavajući upravljanje imovinom. Na dnu stranice, s lijeve strane, pronađite ime prijavljenog korisnika i kliknite na njega. Vidjet ćete sve informacije o sebi kao što su broj telefona, adresa e-pošte i jezik.
Promjena jezika ➡ Kliknite padajući popis Jezik i odaberite jedan od dostupnih jezika.
Promjena lozinke ➡ Kliknite gumb Promjena lozinke i unesite odgovarajuće podatke.
Prikaz imovina ➡ Klikom na gumb Imovina imat ćete uvid u svu dodijeljenu imovinu prijavljenom korisniku.