Logo
Metrikon

Dokumentacija

>

Web aplikacija

>

Analitika

Analitika

analitika.png

Izvješća i nadzorne ploče

Analitika vam pruža jednostavan pristup podacima kako biste dobili uvid u vaše aktivnosti održavanja. Podaci u analitici su organizirani na dva glavna načina: metrike i pokazatelji uspješnosti održavanja.

 • Različite metrike prikazane su u minimalistčkom grafičkom prikazu.
 • Praćenje Ključnih pokazatelja uspješnosti održavanja pomaže donošenju budućih upravljačkih odluka o aktivnostima održavanja. Učinkovitost izvršenja radnih naloga može se poboljšati planiranjem, organizacijom te odabirom imovine i materijala prilikom nabave.

Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

 1. U glavnom izborniku odaberite Analitika.
 2. Odaberite opciju Radni nalozi.
 3. Na stranici Uspješnost radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće pokazatelje uspješnosti održavanja:

uspjesnost_rn-1.png

 • Ukupan broj uspješnih i neuspješnih radnih naloga: Prikazuje ukupan broj radnih naloga koji su uspješno izvršeni i ukupan broj neuspješnih radnih naloga. Pruža pregled uspješnosti izvršavanja radnih naloga.
 • Postotak uspješnosti: Prikazuje postotak uspješnosti izvršavanja radnih naloga, izračunat kao omjer uspješnih radnih naloga prema ukupnom broju radnih naloga, izražen u postocima. Ovaj KPI pomaže u procjeni učinkovitosti izvršenja radnih naloga.
 1. Na stranici Troškovi radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće pokazatelje uspješnosti održavanja:

troskovi_radnih_naloga.png

 • Ukupni troškovi radnih naloga: Predstavljaju sve troškove nastale tijekom izvršenja svih radnih naloga u određenom razdoblju.
 • Materijalni troškovi radnih naloga: Odnose se na ukupne troškove potrebnih materijala i resursa korištenih za izvršenje radnih naloga.
 • Troškovi rada na radnim nalozima: Obuhvaćaju ukupne troškove angažirane radne snage i druge povezane troškove.
 • Prosječni trošak po radnom nalogu: Predstavlja prosječan trošak za svaki pojedinačni radni nalog, izračunat kao ukupni troškovi podijeljeni s brojem radnih naloga.
 • Vrijednost kupljene imovine: Odnosi se na ukupnu vrijednost svih kupljenih sredstava ili resursa korištenih u procesu izvršenja radnih naloga, kao što su strojevi, alati i oprema.
 • Troškovi radnih naloga u odnosu na vrijednost imovine: Predstavljaju omjer između ukupnih troškova radnih naloga i ukupne vrijednosti imovine. Ovaj omjer pruža uvid u značajan udio troškova radnih naloga u ukupnoj vrijednosti imovine.
 1. Kada pristupite stranici Imovina i odaberete opciju Pouzdanost imovine, bit će prikazano sljedeće:

pouzdanost_imovine.png

 • Broj zastoja imovine: Prikazuje ukupan broj zastoja koji su se dogodili na imovini. Ova opcija pruža informacije o učestalosti zastoja i identificira problematična područja.
 • MTTR (Prosječno vrijeme do popravka): Prikazuje prosječno vrijeme potrebno za popravak imovine nakon zastoja. MTTR je važan pokazatelj učinkovitosti održavanja jer mjeri brzinu rješavanja problema i obnavljanja funkcionalnosti.
 • MTBF (Prosječno vrijeme između zastoja): Prikazuje prosječno vrijeme između dva uzastopna zastoja imovine. MTBF je ključni KPI jer mjeri pouzdanost imovine i ukazuje na prosječno vrijeme koje imovina može raditi bez prekida.
 • Vrijeme zastoja imovine: Prikazuje ukupno vrijeme tijekom kojeg je imovina bila izvan funkcije zbog zastoja. Ova informacija pomaže razumjeti ukupni vremenski utjecaj zastoja na operacije.
 1. Kada pristupite stranici Artikli i odaberete opciju Stanje zaliha, bit će prikazani sljedeći KPI-jevi:

stanje_zaliha.png

 • Ukupna količina artikala: Prikazuje ukupnu količinu zaliha svih artikala. Pruža informacije o trenutnom stanju zaliha i njihovoj dostupnosti.
 • Ukupna vrijednost artikala: Prikazuje ukupnu financijsku vrijednost svih artikala na zalihama. Pruža informacije o ukupnoj vrijednosti zaliha i njihovom financijskom utjecaju.
 • Vrijednost artikala u odnosu na vrijednost imovine: Uspoređuje vrijednost zaliha s ukupnom vrijednošću imovine. Ovaj KPI pomaže u procjeni koliko zalihe čine dio ukupne vrijednosti imovine.
 1. Kada pristupite stranici Artikli i odaberete opciju Potrošnja zaliha, bit će prikazani sljedeći KPI-jevi:

potrosnja_zaliha.png

 • Ukupna količina potrošene zalihe: Prikazuje ukupnu količinu zalihe koja je potrošena za određeni artikl. Pruža informacije o ukupnoj potrošnji zaliha za svaki artikl.
 • Ukupna vrijednost potrošene zalihe: Prikazuje ukupnu financijsku vrijednost zalihe koja je potrošena za određeni artikl. Pruža informacije o ukupnoj vrijednosti zalihe koja je potrošena.
 • Vrijednost potrošene zalihe u odnosu na ukupnu zalihu: Uspoređuje vrijednost potrošene zalihe s ukupnom vrijednošću zalihe za određeni artikl. Ovaj KPI pomaže u procjeni koliko zaliha je potrošeno u odnosu na ukupnu vrijednost zalihe.
 1. Kada pristupite stranici Artikli i odaberete opciju Kupovina zaliha, bit će prikazani sljedeći KPI-jevi:

kupovina_zaliha.png

 • Ukupna količina kupljene zalihe: Prikazuje ukupnu količinu zalihe koja je kupljena za određeni artikl. Pruža informacije o ukupnoj količini zalihe koja je nabavljena.
 • Ukupna vrijednost kupljene zalihe: Prikazuje ukupnu financijsku vrijednost zalihe koja je kupljena za određeni artikl. Pruža informacije o ukupnoj vrijednosti zalihe koja je nabavljena.
 • Vrijednost kupljene zalihe u odnosu na ukupnu zalihu: Uspoređuje vrijednost kupljene zalihe s ukupnom vrijednošću zalihe za određeni artikl. Ovaj KPI pomaže u procjeni koliko zaliha je nabavljeno u odnosu na ukupnu vrijednost zalihe.

Analiza i vizualizacija podataka

 1. U glavnom izborniku odaberite Analitika.
 2. Odaberite opciju Radni nalozi.
 3. Na stranici Pregled radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće metrike:

ukupan_broj.png

 • Ukupan broj radnih naloga prema kategoriji: Pruža informacije o broju radnih naloga grupiranih prema kategorijama. Omogućuje pregled ukupnog broja radnih naloga za svaku kategoriju.
 • Ukupan broj radnih naloga prema tipu: Prikazuje broj radnih naloga grupiranih prema tipovima. Pruža uvid u ukupan broj radnih naloga za svaki tip.
 • Trend broja radnih naloga prema tipu: Prikazuje trend promjene broja radnih naloga po tipovima tijekom vremena. Omogućuje praćenje povećanja ili smanjenja broja radnih naloga za različite tipove tijekom vremena.
 1. Na stranici Vrijeme radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće metrike:

ukupno_vrijeme.png

 • Ukupno vrijeme radnih naloga prema kategoriji: Prikazuje ukupno vrijeme provedeno na radnim nalozima grupiranim po kategorijama.
 • Ukupno vrijeme radnig naloga prema tipu: Prikazuje ukupno vrijeme provedeno na radnim nalozima grupiranim po tipovima. Pruža informacije o ukupnom vremenu provedenom na radnim nalozima za svaki tip.
 • Trend vremena radnih naloga prema tipu: Prikazuje trend promjene vremena provedenog na radnim nalozima po tipovima tijekom vremena.
 1. Na stranici Troškovi radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće metrike:

troskovi (1).png

 • Ukupni troškovi radnih naloga prema kategoriji: Prikazuje ukupne troškove povezane s radnim nalozima grupiranim po kategorijama. Klikom na ovu opciju, možete dobiti detaljan pregled ukupnih troškova radnih naloga za svaku kategoriju.
 • Ukupni troškovi radnih naloga prema tipu: Mjeri ukupne troškove radnih naloga grupirane po tipovima. Kliknite ovdje za pregled ukupnih troškova radnih naloga po tipovima.
 1. Na stranici Uspješnost radnih naloga dobit ćete uvid u sljedeće metrike:

po izvrsitelju (1).png

 • Pregled učinka po izvršitelju: Pruža pregled učinka izvršitelja radnih naloga. Ovdje možete vidjeti informacije o izvršiteljima, njihovim radnim nalozima i njihovom učinku.

NAPOMENA: Grafovi se desnim klikom mogu spremiti kao slike visoke kvalitete za potrebe dijeljenja i prezentiranja podataka.